•  
 

Imatrikulace

Všeobecné informace

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Na Pedagogické fakultě MU jsou imatrikulovaní studenti poprvé zapsaní do 1. ročníku prezenčního studia v bakalářském programu nebo v magisterském studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Tento slavnostní akt není veřejný, neúčastní se ho žádní hosté.

Imatrikulace v akademickém roce 2016/2017

Slavnostní imatrikulace proběhne ve středu 16. listopadu 2016 v Auditoriu maximu MU, Veveří 70, Brno (univerzitní aula v budově Právnické fakulty).

Abecední rozdělení studentů do skupin:

  • skupina v 11:00 hodin - studenti s příjmením začínajícím A až L
  • skupina v 13:00 hodin - studenti s příjmením začínajícím na M až Ž

Pokyny a doplňující informace

  • K obřadu se dostavíte nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem.
  • Slavnostní akt trvá přibližně 60 minut.
  • Po dobu konání obřadu není realizována výuka imatrikulovaných studentů (vyučovací hodiny od 10:15 do 16:30 hodin).

Informativní schůzka zástupců studijních oborů

Výzva studentům

Touto cestou žádáme studenty 1. ročníku bakalářských programů a magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v prezenční formě, aby mezi sebou vybrali zástupce studijních skupin (včetně různých kombinací studijních oborů), kteří se zúčastní informativní schůzky k průběhu slavnostní imatrikulace. Účast je nutná!

Schůzka zástupců studijních oborů (resp. kombinací studijních oborů) se uskuteční ve úterý 1. listopadu 2016 ve 12:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu PdF, Poříčí 7, 1. poschodí. Na dobu trvání informativní schůzky budou účastníci omluveni z výuky. Předpokládaná délka je max. 45 minut.