•  
 

Imatrikulace

Všeobecné informace

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Na Pedagogické fakultě MU jsou imatrikulovaní studenti poprvé zapsaní do 1. ročníku prezenčního studia v bakalářském programu nebo v magisterském studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Tento slavnostní akt není veřejný, neúčastní se ho žádní hosté.

Imatrikulace v akademickém roce 2017/2018

Slavnostní imatrikulace proběhne v pondělí 13. listopadu 2017 v Auditoriu maximu MU, Veveří 70, Brno (univerzitní aula v budově Právnické fakulty).

Imatrikulace proběhne ve 14:00 hodin

Studenti se závazně přihlašují k účasti na imatrikulačním aktu do 16. října 2017 prostřednictvím tématu v IS MU.

V případě naplnění imatrikulační skupiny ve 14:00 hodiny otevřeme možnost přihlásit se do následující skupiny s pravděpodobným začátkem v 15:30 hodin. Druhý imatrikulační akt by se konal za předpokladu, že kapacita bude naplněna minimálně ze 75 %. Děkujeme za pochopení.

Pokyny a doplňující informace

  • K obřadu se dostavíte nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem.
  • Slavnostní akt trvá přibližně 60 minut.
  • Po dobu konání obřadu není realizována výuka imatrikulovaných studentů - tj. studentů 1. ročníku prezenční formy studia bakalářských studijních programů a magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;
Semper sint in flore,
Semper sint in flore.