•  
 
Termíny zasedání AS PdF MU

Zasedání AS PdF MU v akademickém roce 2016/2017:

 4. října 2016
 1. listopadu 2016
 6. prosince 2016 


Zasedání se konají v zasedací místnosti děkanátu PdF MU vždy od 14:00.

Zasedání AS PdF MU v akademickém roce 2016/2017 - jarní semestr:


7. března 2017
4. dubna 2017
2. května 2017

(6. června 2017) - rezervní termín

Zasedání se konají v zasedací místnosti děkanátu PdF MU vždy od 14:00.