•  
 
Termíny zasedání AS PdF MU

Zasedání AS PdF MU v akademickém roce 2017/2018 - podzimní semestr:

 10. října 2017
 7. listopadu 2017 - od 16:00 Setkání akademické obce s kandidáty do AS PdF MU a AS MU
 5. prosince 2017

leden 2018 - 1. zasedání nově zvoleného AS PdF MU


Zasedání se konají v zasedací místnosti děkanátu PdF MU vždy od 14:00, není li uvedeno jinak.

Zasedání AS PdF MU v akademickém roce 2017/2018 - jarní semestr:

20. února 2018
6. března 2018
3. dubna 2018
15. května 2018

(5. června 2018) - rezervní termín

Zasedání se konají v zasedací místnosti děkanátu PdF MU vždy od 14:00.