•  
 

Informační komise AS PdF MU

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (předsedkyně) poucova@ped.muni.cz

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

Mariana Ondrušková

Mgr. Zuzana Lenhartová

Karel Doleček - externí člen/expert

Mgr. Petr Kamenický - externí člen/expert

Mgr. Jan Šplíchal - externí člen/expert