logo

Zemědělství

I. - úvodní informace
Název:
Zemědělství
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • faktory ovlivňující zemědělství, světová zemědělská výroba - současná situace a problémy [zopakování důležitých informací, kladení otázek, diskuze]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu [zopakování slovíček na konci hodiny, použití v diskuzi a při doplňování pracovního listu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • práce žáků s atlasem a učebnicí
  • diskuze a kladení otázek
Učební pomůcky:
atlas, učebnice

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu: význam zemědělství pro lidstvo
Hlavní část
- charakteristika a rozdělení zemědělské výroby, rozmístění zemědělské výroby - přírodní a SEG faktory, světová zemědělská výroba, zelená revoluce
- uvedení slovíček k tématu
- problémy současného zemědělství (dotace, nízké výkupní ceny, biopotraviny, geneticky upravené plodiny,...)
- diskuze (s použitím anglických výrazů)
Závěr
- zopakování slovíček a důležitých informací na konci hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
plantážní hospodářstvíplantation economy ikona zvuk
rybolovfishing ikona zvuk
orná půdaarable soil ikona zvuk
zemědělstvíagriculture ikona zvuk
lesnictvíforestry ikona zvuk
rostlinná a živočišná výrobavegetal and animal production ikona zvuk
přírodní faktory rozmístění zemědělské výrobynatural factors of allocating agriculture production ikona zvuk
zemědělská půdasoil ikona zvuk
příměstské zemědělstvíperi-urban agriculture ikona zvuk
intenzivní a extenzivní hospodařeníintensive and extensive economy ikona zvuk
žďárové hospodářstvíslash and burn agriculture ikona zvuk