logo

Zápis jednotek hmotnosti pomocí desetinných čísel

I. - úvodní informace
Název:
Zápis jednotek hmotnosti pomocí desetinných čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák umí správně zapsat jednotky hmotnosti pomocí desetinných čísel [samostatná práce pod dohledem učitele]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Společné počítání na tabuli.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Zopakkování slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zapiš do tabulky.Write it in the table. ikona zvuk
desetinná čárkadecimal point ikona zvuk
gramgram ikona zvuk
jednotka hmotnosti kilogramthe unit of weight, a kilogram ikona zvuk
miligrammilligram ikona zvuk
tunaton ikona zvuk
graf, diagram, schémachart ikona zvuk
Výsledky měření zapiš do tabulky.Write the measurment results into the chart. ikona zvuk
metrický centmetric cent ikona zvuk