Tarazed

Zápis jednotek hmotnosti pomocí desetinných čísel

Matching exercise

Přiřaď správný výraz.