logo

Fikce a utopie - Golem

I. - úvodní informace
Název:
Fikce a utopie - Golem
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s motivem umělé bytosti v židovských pověstech [žák krátce převypráví některé z klasických příběhů o golemovi]
  • procvičení výrazného čtení [žák podle svých možností výrazně předčítá]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšířit slovní zásobu [žák rozumí novým slovům a umí je správně vyslovit]
  • porozumění anglickému textu [žák se pokusí převyprávět česky obsah anglického textu (viz přílohu)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výrazné čtení - práce s textem, práce ve skupinách
Učební pomůcky:
čítanka, texty z přílohy (buď okopírované, nebo projekce z přílohy na plátno)

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod.
Hlavní část
Obsahové cíle:
- krátké seznámení s tematikou, případně krátký historický exkurz: Židé - náboženství, zvyklosti, středověká gheta, židovská rudolfínská Praha
- výrazné čtení (Čítanka pro 7. ročník, FRAUS, str. 187 - 188).
Při výrazném čtení se střídají všichni žáci podle systému a rozsahu předem stanoveného vyučujícím.

Jazykové cíle:
- zatímco se žáci střídají ve čtení, učitel tiše a bez komentářů píše na tabuli některá slova z čteného textu anglicky- viz slovní zásoba
- po skončení výrazného čtení následuje krátké shrnutí příběhu (česky)
- práce se slovní zásobou - překlad, výslovnost (při procvičení výslovnosti se žáci střídají)
- práce s anglickým článkem z Wikipedie - viz příloha. Vyučující text může nakopírovat a rozdat (pokud je do konce hodiny málo času), nebo promítnout z PC na plátno. Žáci pracují ve tříčlenných skupinách. Úkolem žáků není text slovo od slova přeložit, ale stručně za skupinu převyprávět česky. Na závěr vyučující doplní a shrne práci žáků.
Závěr
Běžný závěr hodiny. Pokud na práci s anglickým textem nevyšlo dost času, je možné zadat text jako DÚ do příští hodiny literatury (za týden).
Na tento lesson plan navazuje LP Židovské pověsti.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bytostcreature / being ikona zvuk
hlínaclay ikona zvuk poznamka
Židéthe Jews ikona zvuk
pověst o Golemovilegend about Golem ikona zvuk
oheňfire ikona zvuk
synagogasynagogue ikona zvuk
židovský hřbitovJewish cemetery ikona zvuk
těžká prácelabour / hard work ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
zákon, zákonylaw. laws ikona zvuk
židovská synagogaJewish synagogue ikona zvuk