•  
 
Akce PdF MU

Open Day 2018

14. 9. 2018 | Fakulty MUNI

Srdečně Vás zveme na celouniverzitní den otevřených dveří Open Day 2018!
Událost je primárně určena středoškolským zájemcům o studium na Masarykově univerzitě. Celá akce vypukne na osmi fakultách MUNI v pátek, 14. září 2018, výjimkou je Lékařská fakulta, která se v rámci Open Day 2018 uchazečům otevře v mimořádném termínu: v sobotu, 3. listopadu 2018. Program je plně v režii studentských koordinátorů, návštěvníci získají například informace k přijímacímu řízení, nové studijní nabídce a především na vlastní oči poznají fakulty Masarykovy univerzity. V rámci jednoho dne je možno navštívit až tři fakulty, nebo se seznámit s aktivitami mimofakultních pracovišť jako CEITEC, ÚVT, Kariérní centrum, Centrum zahraniční spolupráce či středisko Teiresiás.

iCal | Webcal

 

Veřejné představování kandidátů na funkci děkanky/děkana PdF MU

25. 9. 2018 | Učebna č. 50, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z pověření Akademického senátu PdF MU Vás informuji o vyhlášení volby kandidáta na funkci děkanky/děkana Pedagogické fakulty MU pro funkční období 2019-2023.
Návrhy na kandidáty se podávají písemně v tištěné a současně elektronické formě do 17. 9. 2018 do 13 hodin k rukám předsedy volební komise.
Veřejné představování kandidátů na funkci děkanky/děkana PdF MU proběhne 25. 9. 2018 od 16 hodin v posluchárně č. 50.

Kandidáta na funkci děkanky/děkana bude volit AS PdF MU na svém zasedání v úterý 2. 10. 2018 ve 14.00 hodin v Galerii RUV.
Veškeré další informace o volbě včetně způsobu projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci děkanky/děkana jsou k dispozici v dokumentech zveřejněných na webových stránkách PdF zde: https://is.muni.cz/go/volbadekanapdf

S pozdravem a přáním pěkného dne
Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
předseda volební komise

Web | iCal | Webcal

 

Zasedání Akademického senátu PdF MU spojené s volbou děkana

2. 10. 2018 | RUV, suterén PdF MU, Poříčí 7, Brno

Kandidáta na funkci děkanky/děkana bude volit Akademický senát PdF MU na svém zasedání v úterý 2. 10. 2018 ve 14.00 hodin v Galerii RUV. Veškeré další informace o volbě včetně způsobu projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci děkanky/děkana jsou k dispozici v dokumentech zveřejněných na webových stránkách PdF zde: https://is.muni.cz/go/volbadekanapdf

Web | iCal | Webcal