•  
 
Akce PdF MU

Science slam "Věda ve škole"

7. 4. 2017 | ZŠ Jungmannova Kuřim

Vystoupení Science slamu v rámci festivalu "Věda ve škole" na základní škole v Kuřimi.

Web | iCal | Webcal

 

Dětská univerzita MjUNI na Lékařské fakultě MU

8. 4. 2017 | Lékařská fakulta MU, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno-Bohunice

Předposlední výuka dětské univerzity se odehraje v sobotu 8. 4. ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Budeme mít možnost stát se na chvíli lékaři, kteří to opravdu s pacienty nemají jednoduché; poznat tajemství krve a v neposlední řadě vyzkoušet si první pomoc.

Web | iCal | Webcal | Mapa | GPS: 49.177234N, 16.573687E

 

Science slam 8

12. 4. 2017 | Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3, Brno

Science slam je příležitost k nahlédnutí pod pokličku současného výzkumu, možnost potkat se s nadšenými lidmi, kteří poutavě, jednoduše a zábavně vykládají o tématech, kterými žijí.

Science slam je soutěž v předávání nadšení pro vědu.

Už poosmé (a podruhé v Univerzitním kině Scale) budete mít možnost vidět sérii vystoupení, ve kterých Vám vědci představí své vlastní výzkumy.

Vstupné dobrovolné.

Web | iCal | Webcal | Mapa | GPS: 49.197332N, 16.608129E

 

Cesty absolventa: Učitel školou povinný

25. 4. 2017 | Pedagogická fakulta MU, místnost RUV, suterén Poříčí 9

„Chtěl bych jednou učit.“
„A kde?“

„Vždyť je to jedno, ne?“

7 učitelů
7 různých škol
7 minut na prezentaci
Porovnejte mezi sebou klasickou a alternativní výuku, zjistěte, jaký je rozdíl v učení na soukromé a státní škole, a jak se liší povinnosti učitele na velké městské škole a malé vesnické školičce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ZAREGISTRUJTE SE NAhttp://bit.ly/cestaABSOLVENTAa zjistěte, kam a proč byste měli jít učit. Protože to rozhodně není “jedno”!

Kdy a kde?
25. 4. 2017, 15.00 – 19.00
Pedagogická fakulta MU, místnost RUV, suterén Poříčí 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM

15.00 Příběhy z praxe
Každý ze 7 hostů vám v 7 minutách prozradí, co jeho práce obnáší. Dozvíte se, co dělají, jak vypadá jejich běžný pracovní den, jaké má jejich práce výhody a nevýhody, co jim dalo studium na PdF a mnoho dalšího.

17.00 – Skupinové diskuse
Byrokracie, budování vztahu s rodiči, společenský tlak? S jakými konkrétními problémy se začínající pedagogové napříč různými typy škol setkávají v praxi a jak těmto problémům úspěšně čelit?

18.30 – Závěrečné setkání s občerstvením

Kompletní program naleznete zde:http://bit.ly/2nvxGa0

Web | iCal | Webcal

 

Science slam na Brněnském lunaparku

25. 4. 2017 | Cukrárna u Tří ocásků, Gorkého 82/37, 602 00 Brno

Vystoupení Science slamu v rámci brněnského festivalu "Brněnský lunapark aneb divadlo ke kávě".

Web | iCal | Webcal

 

Seminář pro mezinárodní pracovníky ve vzdělávání

27. 4. 2017 | Pedagogická fakulta, RUV, Poříčí 7/9

Srdečně vás zveme na International Integration Symposium 2017 pořádaného Pedagogickou fakultou MU a Univerzitou v Minnesotě (USA).

V případě dotazů se obracejte na paní Evu Janebovou (janebova@ped.muni.cz).

Leták | iCal | Webcal

 

Business Research Forum

27. 4. 2017 | Univerzitní kampus Bohunice, pavilon CEITEC

Druhý ročník Business Research Fora Masarykovy univerzity je největší akcí prezentující výsledky vědy a výzkumu na MU. Formou veletrhu zájemce seznámí s pestrou paletou možností spolupráce s největší univerzitou na Moravě. Součástí programu jsou i prezentace vědeckých týmu a tematické diskusní sekce. Akce se koná pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Workshop k internacionalizaci pro zaměstnance PdF

28. 4. 2017 | Pedagogická fakulta, Děkanát, Poříčí 7/9

Srdečně vás zveme na Workshop k internacionalizaci pro zaměstnance PdF v rámci International Integration Symposium 2017 pořádaného Pedagogickou fakultou MU a Univerzitou v Minnesotě (USA). Symposium je podpořeno grantem Velvyslanectví USA.

V případě dotazů se obracejte na paní Evu Janebovou (janebova@ped.muni.cz).

Leták | iCal | Webcal

 

Echo a zrcadlení na jevišti jako cesta ke komunitnímu divadlu s Avivou Apel-Rosenthal

29. 4. - 1. 5. 2017 | Pedagogická fakulta MU (Poříčí 7/9)

Zveme vás na seminář zaměřený na využití participativních divadelních metod jako prostředku edukace o uplatňování lidských práv v kontextu komunitní práce.

Ve dnech 29. dubna – 1. května 2017 nám Aviva Apel-Rosenthal, profesionální divadelnice a lektorka komunitního divadla, nabídne své mnohaleté zkušenosti z práce s lidmi skrz drama metody. Aviva je zakladatelkou školy playback divadla v Izraeli a umělecká vedoucí místní
skupiny Play-Life fungující od roku 1991. Ve své práci s různými cílovými skupinami po celém světě směřuje ke vzdělávacím, uměleckým, sociálním i terapeutickým cílům.

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a studentům pedagogických oborů, proto se lektorka zaměří na práci ve školním prostředí.

Zájemci o seminář, hlaste se na email: veronika.nydrlova@mail.muni.cz

Program je realizován v rámci udržitelnosti projektu „Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství - Centrum občanského vzdělávání (CZ.1.07/1.2.00/14.0084)“.

Web | iCal | Webcal

 

Beseda k možnosti zaměstnání ve Vojenském zpravodajství ČR

2. 5. 2017 | Galerie RUV, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7

V úterý 2. května 2017 od 16.00 hod. představí Ing. Jaroslav Zobač, bývalý ředitel Odboru boje proti extremismu a terorismu a Odboru vojenské kontrarozvědky, možnosti uplatnění budoucích absolventů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity u Vojenského zpravodajství. Vedle úvodního osvětlení postavení této organizace v systému zpravodajských služeb České republiky, hlavních úkolů, které ze zákona plní, zpravodajských oborů a forem spolupráce bude přiblížena činnost zpravodajství z lidských zdrojů (HUMINT), signálového zpravodajství (SIGINT), obrazového zpravodajství (IMINT) a zpravodajství z otevřených zdrojů (OSINT).

Cílem vystoupení je poskytnout potenciálním uchazečům o výběrové řízení k Vojenskému zpravodajství dostatečné informace o požadavcích, které musejí splňovat, jakož i o nabízených možnostech nejen dalšího osobního růstu.

iCal | Webcal

 

Hrou na dopravním hřišti, bezpečně v provozu

10. 5. 2017 | Dopravní hřiště Riviéra Brno, Bauerova 322/7

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání si připravila pro děti a vnoučata
pracovníků PdF MU informačně vzdělávací akci zaměřenou na bezpečnost dětí v
provozu.

V případě zájmu se registrujte u paní doktorky Šmejkalové
(smejkalova@ped.muni.cz).

Kdy: 10. 5., 14:30–17:00
Kde: Dopravní hřiště Riviéra Brno (Bauerova 322/7)

Web | iCal | Webcal

 

Sportovní den pro děti (nejen) zaměstnanců MU

18. 5. 2017 | Sportovní hřiště PdF MU (Poříčí 31)

Oslavte s námi den dětí už v květnu! Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví si pro vás již tradičně připravila sportovní den pro děti zaměstnanců i studentů, kde si můžete společně zasportovat, zasoutěžit nebo třeba zazpívat.

Akce je zdarma a nemusíte se na ni přihlašovat.
V případě dotazů se obracejte na pana Jaroslava Vrbase (vrbas@ped.muni.cz).

Web | iCal | Webcal

 

11. Didaktická konference

1. 6. - 2. 6. 2017 | Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání (Poříčí 7/9)

Zveme vás na 11. ročník Didaktické konference, kterou pořádá Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání společně s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočným spolkem Brno Vysokou školou DTI.

Na konferenci se setkávají příspěvky zaměřené na didaktiku matematiky, přírodních věd a odborného vzdělávání.

Přihlásit na konferenci se můžete zde, a to do 2. 5.:
http://katedry.ped.muni.cz/didakticka-konference/registrace-ucastnika-participant-registration

Web | iCal | Webcal

 

Konference Život ve zdraví

7. 9. - 8. 9. 2017 | Učebna č. 50 (PdF MU, Poříčí 9)

Zveme vás na mezinárodní konferenci, která navazuje na tradiční akce pořádané Pedagogickou fakultou MU v rámci vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti ochrany a podpory zdraví.

Přispějte svými poznatky a náměty ke zkvalitnění výchovy ke zdraví!

Web | Leták | iCal | Webcal