Mobilita zaměstnanců

Mobilita akademických pracovníků

Mobility

Odměňování za výuku zahraničních studentů

Koordinátoři – pověřené osoby

Pověřená osoba je akademickým garantem výjezdu studenta MU do zahraničí, tj. je pro studenta nejen garantem uznání předmětů po návratu studenta ze zahraničního pobytu, ale také osobou, na kterou se student obrací s konzultací nad akademickým záměrem pobytu. Každá katedra či institut má svoji pověřenou osobu. 

Z pohledu směrnice (viz Směrnice rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity) je pověřená osoba k výkonu těchto pravomocí pověřena děkanem dané fakulty MU. V některých případech jsou její pravomoci delegovány děkanem pověřenou osobou na další osoby.

Jméno pověřené osoby a rozsah pravomocí (studijní nebo pracovní pobyty nebo obojí) a příslušející katedra nebo ústav dané fakulty jsou zveřejněny na webových stránkách katedry a fakulty.

Pověřená osoba/y je/jsou pověřena/y činností pověřené osoby ve smyslu čl. 3, 4 a 7 směrnice na dané katedře/ústavu. Tato pověřená osoba zejména podepisuje studijní smlouvu (Learing Agreement) nebo smlouvu o stáži (Training Agreement), dále pak naplňuje další povinnosti pověřené osoby vyplývající ze směrnice.

Pověřené osoby mohou být zodpovědné pouze za určitý mobilitní program nebo jen určitý typ zahraničních pobytů.

 

  • Návrh postupu kroků pro pověřenou osobu v případě studijního pobytu studenta
  • Návrh postupu kroků pro pověřenou osobu v případě pracovního pobytu studenta
  • Uznávání předmětů ze zahraničních pobytů studentů MU

 

Pokyn děkana č. 4/2012 – Pověření osob odpovědných za uznávání výsledků zahraničních studijních pobytů studentů MU

Pro neakademické pracovníky

Mobility

Školení Erasmus Školení STELLA Erasmus+ mimo Evropu Školení Erasmus Mundus Action II

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.