PhDr. Jana Veselá, Ph.D.

(1959)

Pracoviště:

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

vývojová psychologie

psychopatologie

Specializace:

ochrana a prevence sociálně patologických jevů

hipoterapie a hiporehabilitace

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Mužík, Vladislav - Pillerová, Leona - Stojaníková, Hana - Nykodým, Jiří - Veselá, Jana - Zachrla, Jan. Mezinárodní projekt Týdny zdraví na základní škole. Ed. Liba, J., Dragová, J., Ferencová, J. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : Prešovská univerzita, 2001. s. 388-393. ISBN 80-8068-037-X. RS99004, projekt VaV.

-          Problémové dítě ve třídě aneb co nás fakulta nenaučila. In Uvádění začínajících učitelů. 1. vyd. Brno : MU, 1998.

-          Vliv zdravotně orientované tělesné výchovy na základní škole. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova. 1. vyd. Brno : MU, 1998.

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info