Doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

(1947)

Pracoviště:

 

Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

emigrace a reemigrace v historii

sociální aspekty reemigrace

postavení národnostních minorit v historii

 

Specializace:

 

Otázky zdraví z historického pohledu

 

Vybrané publikace, odborná činnost:

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info