Mgr. Marek Trávníček

(1974)

Pracoviště:

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

teorie a didaktika tělesné výchovy

psychomotorika

netradiční formy tělesné výchovy

 

Specializace:

úloha tělesná výchovy ve výchově ke zdraví

Vybrané publikace, odborná činnost:

-        Mužík, Vladislav - Jonášová, Daniela - Stojaníková, Hana - Trávníček, Marek - Zachrla, Jan. Rámcový vzdělávací program a pojetí tělesné výchovy. In: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005, s. 13-17. ISBN 80-7368-041-6. RS99004, projekt VaV.

-         Mužík, Vladislav - Janík, Tomáš - Trávníček, Marek. Metodologické otazníky z pohledu oborových didaktik. In: Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie 15. - 17. 10. 2004 v Daňkovicích. Praha: FTVS UK, 2004. s. 1-6.

-          Mužík, Vladislav - Vrbas, Jaroslav - Trávníček, Marek. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. In Sborník příspěvků konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa". Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, s. 267-271. ISBN 80-7083-901-5.

-          Zachrla, Jan - Trávníček, Marek. Vliv změny pohybového režimu na pohybovou aktivitu dětí na prvním stupni ZŠ. In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2004, s. 75 - 77, 3 s. ISBN 80-7041-666-1. RS99004, projekt VaV.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info