Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

(1971)

Pracoviště:

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Kinantropologie

Specializace:

 

Výuka gymnastiky, plavání

Pobyt v přírodě (letní a zimní výcvikové kurzy)

Pohybové aktivity tělesně postižené mládeže

Vybrané publikace, odborná činnost:

-          Michálková, Magdalena - Šeráková, Hana. Jak probíhají pracovní terapie a aktivity studentů středních škol na Kociánce. In: Sborník z mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2005, s. 95-96, 2 s. ISBN 80-244-0983-6.

-          Šeráková, Hana - Pejchalová, Kateřina. Možnosti a problémy absolventů vybraných středních škol pro tělesně postiženou mládež na trhu práce. In: VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami - sborník. (v tisku). Olomouc : UP, 2005.

-          Využití psychomotoriky v hodinách tělesné výchovy pro tělesně postižené žáky. In: Sborník z mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP, 2005, s. 97-98, 2 s. ISBN 80-244-0983-6.

-          Stručný přehled pohybových aktivit studentů SŠ pro TPM Kociánka, Brno. In: Sborník z mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2002, s. 178-179, 2 s. ISBN 80-244-0389-7.

-          Souvislost mezi typem temperamentu a rovnováhovými schopnostmi. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2001, s. 192-194, 3 s. ISBN 80-210-2764-9.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info