PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

(1952)

Pracoviště:

 

Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

filozofie kultury

filozofické otázky společenských věd

kulturní antropologie

 

Specializace:

kulturní antropologie a výchova ke zdraví

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Některé současné tendence v kultuře a umění. In: Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 218-223, 6 s. ISBN 80-210-3301-0.

-         Učitelé a zenistická pedagogická metoda jako prevence psycho-sociálního zdraví. In: Učitelé a zdraví 6. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004, s. 679-690, 12 s. ISBN 80-210-3634-6. MSM 144100001, záměr.

-         Hledání zdravé rovnováhy pro tvořivé a odpovědné učitelství. In: Učitelství a zdraví 5. PdF MU Brno: Nakladatelství - Pavel Křepela Brno, 2003, s. 301-311, 8 s. ISBN 80-8669-02-5. MSM 144100001, záměr.

-         Duchovno v umění. první. Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica: Fakulta humanitných vied, Slovenská republika, 2002, 87-92. ISBN 80-8055-585-0.

-         Harmonie, nebo chaos v učitelské profesi. In: Učitelé a zdraví 4. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR v Nakladatelství Pavel Křepela, Brno, 2002, s. 231-238, 8 s. ISBN 80-902653-9-4. MSM 143300004, záměr.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info