PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

(1947)

Pracoviště:

 

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

sociální psychologie, aplikované metody sociální psychologie

techniky psychologického a interakčního výcviku

 

Specializace:

 

Sociálně psychologické aspekty výchovy ke zdravému způsobu života

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Horká, Hana - Řezáč, Jaroslav. Rozvíjení pedagogicko-psychologických dovedností v rámci profesních praktik. In Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. 1. vyd. Brno: Paido, 2000, s. 51-82. ISBN 80-85931-87-7. GA406/98/1375, projekt VaV.

-         Švec, Vlastimil - Řezáč, Jaroslav. Od sebeotevření k sebereflexi v učitelské přípravě. In Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročí. 1. vyd. Košice: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 1999, s. 168-170. ISBN 80-7097-365-X. GA406/98/1375, projekt VaV.

-         Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: PAIDO, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6.

-         K problému rozvíjení sebereflektivní kompetence v rámci interakčních cvičení. Pedagogická orientace, Brno, 1997, 4, s. 12-18, 7 s. 1997.

-         Některé sociálně psychologické aspekty výchovy ke zdravému způsobu života. In Problematika výchovy dětí a mládeže ke zdr. způsobu života. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 228-232. ISBN 80-210-1654-X. MSM 144100001, záměr.

 

 

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info