Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

(1947)

Pracoviště:

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, vedoucí katedry

Odborné zaměření:

 

pedagogická psychologie

psychohygiena

biologická psychologie

Specializace:

 

psychologie zdraví a psychohygiena učitele

Vybrané publikace, odborná činnost:

-   Řehulka, Evžen - Řehulková, Oliva. Strategy of handling stress by the basic schools teachers. In: Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 223-238, 15 s. ISBN 80-7315-093-X.

-     Řehulka, Evžen - Řehulková, Oliva. The teacher stressing situations in the teacher - adolescent pupil relationship. In: Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2003, s. 129-138, 10 s. ISBN 80-8669-02-5.

-      Řehulka, Evžen - Řehulková, Oliva. Teachers and quality of life. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno : Pavel Křepela, 2003. od s. 177-197, 20 s. ISBN 80-8669-02-5.

-      Učitelé a optimismus. In: Učitelé a zdraví 4. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2002, s. 91-111, 20 s. ISBN 80-902653-9-4.

-         Řehulka, Evžen - Řehulková, Oliva. Typologie pracovních stresů a jejich prevence u učitelů základních škol. In: Sborník příspěvků III. část, XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001, s. 325-328, 4 s. ISBN ISBN 80-7231-07.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info