RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

(1949)

Pracoviště:

Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

psychologická propedeutika

psychopatologie v sociální psychologii

vývojová psychologie

 

Specializace:

 

psychopatologie v přípravě učitelů; prevence patologických jevů v dětských skupinách

 

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Lazarová, Bohumíra - Prokopová, Alice. Škola - přirozené místo pro profesionální rozvoj učitelů? In: Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2005, s. 90-96, 8 s. ISBN 80-969-146-2-6. GA406/03/0700, projekt VaV.

-         Hrstková, Hana - Fiala, Jindřich - Prokopová, Alice. Tělesná hmotnost dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru. Detský lekár, Bratislava: Vydavateľstvo BONUS, 8, s. 39-42. ISSN 1335-0838. 2001.

-         Jak se "zraje" budoucím pedagogům (Osobnostní příprava očima studentů). In: Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000, s. 199-206. ISBN 80-85931-87-7.

-         Do hlubin učitelovy duše. In: Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 1999, s. 53-56. ISBN 80-85931-73-7.

-         Některé psychologické souvislosti výchovy (ne)podporující tvořivost. In: Cesty k tvořivé škole. Brno: MU v Brně, 1998, s. 127-131. ISBN 80-210-1938-7.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info