Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

(1942)

Pracoviště:

Katedra fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Odborné zaměření:

 

Biofyzika

Environmentalistika

 

 

Specializace:

 

Fyzikální aspekty ochrany životního prostředí

Biofyzikální otázky zdraví

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Global warming. In: Teachers and Health 6. I. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2005, s. 659-677, 21 s. ISBN 80-210-3634-6.

-         Radon a zdraví člověka. Universitas, Brno: Masarykova Universita, 2004, 3, s. 45-49, 5 s. ISSN 1211-3384. 2004. info

-         Sources and Behaviour of Radon. In: E. Řehulka (ed.). Teachers and Health. I. Brno: Nakl. Pavek Křepelka, 2004. od s. 423 - 431, 9 s. ISBN 80-8669-02-5.

-         Rychnovský, Boris - Budiš, Josef - Horká, Hana - Kolejka, Jaromír - Navrátil, Vladislav - Hofmann, Eduard. Environmentální výchova. I. Brno: MU, 2002. http://www.ped.muni.cz/wgeo.

-         Měření koncentrace radonu a jeho dceřinných produktů. I. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. 7 s. 14. konference českých a slovenských fyziků. ISBN 80-7082-907-9.

 

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info