Mgr. Leona Mužíková

(1974)

Pracoviště:

 

Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

Rodinná výchova

Výchova ke zdraví

Výživa člověka

 

Specializace:

 

Výchova k ochraně a podpoře zdraví

 

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Mužík, Vladislav - Havelková, Marie - Jedličková, Helena - Kachlík, Petr - Mužíková, Leona - Prokopová, Alice - Řehulka, Evžen - Stojan, Mojmír - Žaloudíková, Iva. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In: Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 53-72, 20 s. ISBN 80-7329-072-3.

-         Mužík, Vladislav - Mužíková, Leona. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In: Fórum výchovy ke zdraví. Příručka pro učitele. Soubor vybraných příspěvků ze semináře Fórum výchovy ke zdraví VII. Praha: MŠMT ve spolupráci s VÚP v Praze a Kalokagathie, s.r.o., 2004, s. 21-23. ISBN 80-903439-3-7.

-         Otazníky kolem oboru rodinná výchova. In: Svatoš, Tomáš. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 55-57. ISBN 80-7041-078-7. MSM 144100001, záměr.

-         Pamatují české vzdělávací programy na výchovu k racionální výživě? Ed. Liba, J., Dargová, J., Ferencová J. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita, 2001, s. 407-410. ISBN 80-8068-037-X.

-         Rouhová, Monika - Pillerová, Leona - Havelková, Marie - Prokopová, Alice. Poruchy příjmu potravy u žákyň základních škol. In: XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu - konference s mezinární účastí. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, Čs. Lékařská společnost J. E Purkyně, KHS Ostrava, Nakl. Repronis., 2001. s. 181-189. ISBN 80-86122-85-9.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info