Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

(1952)

Pracoviště:

 

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

kinantropologie

teorie a didaktika tělesné výchovy

Specializace:

 

zdravotně orientovaná tělesná výchova

 

 

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Mužík, Vladislav - Stojaníková, Hana. Der effektive Sportlehrer. Walter Mengisen, Max Stierlin. In: Qualität im Sportunterricht. Magglingen: Eidg. Fachhochschule für Sport Magglingen, 2003, s. 100-107. ISBN 3-907963-32-6. RS99004, projekt VaV.

-         Mužík, Vladislav - Mužíková, Leona. Teachers and health education. In: Řehulka, Evžen. Teachers and Health. Brno: Nakladatelství - Pavel Křepela, 2003, s. 23-29. ISBN 80-8669-02-5. MSM 144100001, záměr.

-         Mužík, Vladislav - Stojaníková, Hana - Nykodým, Jiří - Pillerová, Leona - Zachrla, Jan. Erfahrungen mit den Gesundheitswochen in der tschechischen Grundschule. Ed. Ilg, H., Mengisen, W., Mahlitz, D.-C. In: Schul- und Unterrichtsbelastungen bei SchuelerInnen und Lehrpersonen - Moeglichkeiten der Bewaeltigung durch bewegungsbetonte Gesundheitsfoerderung. Magglingen: BASPO, 2001. s. 135-142. RS99004, projekt VaV.

-         Mužík, Vladislav - Pillerová, Leona - Stojaníková, Hana - Nykodým, Jiří - Veselá, Jana - Zachrla, Jan. Mezinárodní projekt Týdny zdraví na základní škole. Ed. Liba, J., Dragová, J., Ferencová, J. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita, 2001. s. 388-393. ISBN 80-8068-037-X. RS99004, projekt VaV.

-         Mužík, Vladislav - Stojaníková, Hana - Nykodým, Jiří - Pillerová, Leona - Zachrla, Jan. Týden zdraví v podmínkách české školy. Ed. Dobrý, L., Souček, O. In: Pedagogická kinantropologie 2001. Praha: Karolinum, 2001. s. 109-114. Sborník ze semináře Čes. kinantropolog. spol. ISBN 80-246-0322-5. RS99004, projekt VaV.

-    Mužík, Vladislav - Stojaníková, Hana - Sedláčková, Jitka. Physical Education in Czech Republic. In Pühse, Uwe - Gerber, Markus (Eds.). International Comparison of Physical Education: Concepts, Problems, Prospects. Oxford : Meyer & Meyer Sport, 2005, s. 188-205. ISBN 1-84126-161-0.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info