Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

(1940)

Pracoviště:

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

vývojová psychologie

psychologie osobnosti

biodromální poradenství

 

Specializace:

psychologie zdraví v přípravě učitelů

Vybrané publikace, odborná činnost:

-          Poznávací rozhovor jako metoda verbální komunikace. Diagnostika a terapie poruch komunikace. Asociace klinických logopedů., 2004, 2, s. 1-24, 24 s. ISSN 1212-1053.

-          Psychological Counseling at Universities and the relating Questions of Health. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 15 s. Teachers and Health. 6. ISBN 807315093X.

-          Ethics in relation to health. In: Teachers and Health 5. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003, s. 287 - 299, 13 s. ISBN 80-8669-02-5.

-          Autopercepce, autoregulace a zdraví pedagogů. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2001. 11 s. Učitelé a zdraví 3. ISBN 8090265375.

-          Psychologie zdraví pro učitele a vychovatele. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. 23 s. Učitelé a zdraví 2. ISBN 8090265324.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info