MUDr. Petr Kachlík

(1966)

Pracoviště:

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

Patologické závislosti

Preventivní lékařství

Pediatrie

 

Specializace:

 

Metody primární protidrogové prevence

 

Vybrané publikace, odborná činnost:

-          Kachlík, Petr - Pazderková, Jana - Havelková, Marie. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.

-          Osoby s drogovým problémem a ztráta práce. In: Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 169-181, 13 s. ISBN 80-7329-072-3.

-          Kachlík, Petr - Matějová, Halina. Pilotní projekt DDD (Drogy - Důvod - Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy. Adiktologie, Tišnov: Sdružení SCAN, 4, 2, s. 136-153, 18 s. ISSN 1213-3841. 2004.

-          Kachlík, Petr - Šimůnek, Jan - Kubíniová, Magdalena - Ogrocká, Lucie - Hrnčiříková, Iva. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany.Výsledky analytické retrospektivní studie u kuřáků marihuany a dvou srovnávacích souborů (kuřáci tabáku, nekuřáci). 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.

-          Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule. In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1. vyd. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 2004, s. 315-322, 8 s. ISBN 3-7815-1342-4.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info