Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc

(1938)

Pracoviště:

 

Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

preventivní lékařství

toxikologie

člověk a prostředí

Specializace:

 

problematika negativních dopadů kouření na zdraví

Vybrané publikace, odborná činnost:

  • Kukla, Lubomír - Hrubá, Drahoslava - Tyrlík, Mojmír. Prenatální expozice cigaretovému kouři a chování dětí v 18 měsících věku. Česká a slovenská pediatrie, 60, 2, s. 70-76, 7 s. ISSN 0069-2328. 2005. LN00A023, projekt VaV.
  • Kukla, Lubomír - Hrubá, Drahoslava - Tyrlík, Mojmír. Influence of prenatal and postnatal exposure to passive smoking on infants health during the first six months of their life. Central European Journal of Public Health, 12, 3, s. 157-160, 4 s. ISSN 1210-7778. 2004. NE7224, projekt VaV.
  • Kukla, Lubomír - Hrubá, Drahoslava - Tyrlík, Mojmír. Influence of prenatal and postnatal exposure to passive smoking on infants health during the first six months of their life. Central European Journal of Public Health, Praha: ČLS JEP, 12, 3, s. 157-160, 4 s. ISSN 1210-7778. 2004.
  • Kouření jako rizikový faktor nemocí ORL. Česká a Slovenská Hygiena, Praha: Tigis, 1, 3, s. 88-92, 5 s. ISSN 1214-6722. 2004.
  • Kukla, Lubomír - Hrubá, Drahoslava - Tyrlík, Mojmír. Kouření matek po porodu významně přispívá k vyšší nemocnosti novorozenců a kojenců. Česko-slovenská Pediatrie, 59, 5, s. 225-228, 4 s. ISSN 0069-2328. 2004. NE7224, projekt VaV.
  • Hrubá, Drahoslava - Kukla, Lubomír - Tyrlík, Mojmír. Narušení psychického zdraví u kuřáků: Výsledky studie ELSPAC. Česká a Slovenská Hygiena, Praha: Tigis, 1, s. 8-13. ISSN 1214-6722. 2004.

 

 

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info