JAROSLAV VRBAS

 

Název úkolu: Monitoring a ovlivnění zdravotně orientované zdatnosti žáků na 1. stupni ZŠ.

  

Výzkumný cíl: Dílčí výzkumné téma je zaměřeno na ukazatele zdravotně orientované zdatnosti (ZOZ) žáků na 1. stupni ZŠ. Cílem práce je nalezení a ověření terénní diagnostiky ZOZ žáků, zachycení a posouzení aktuálního stavu ZOZ žáků, vytvoření modelu účinného ovlivňování ZOZ žáků a jeho realizace v praxi. Konstrukce testů a testových baterií na posouzení úrovně ZOZ vychází jednak z testů diagnostikujících úroveň zdatnosti výkonově orientované, či zdatnosti obecné. Na druhé straně ve shodě s obsahem komponent ZOZ jsou dalšími diagnostickými nástroji testy se vztahem ke zdravotnímu aspektu výkonnosti (hodnocení strukturálních somatických charakteristik).

  

Očekávané výsledky: Po ukončení výzkumné práce by měly být zodpovězeny otázky, zdali závisí úroveň ZOZ žáků na objemu a intenzitě jejich aktuální pohybové aktivity (PA) a změní-li se úroveň ZOZ a PA žáků pod vlivem sebehodnocení žáků.

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info