JAROSLAV VACULÍK

 

Název úkolu: Historie školní hygieny.

  

Výzkumný cíl: Posuzována bude otázka nejen vlastní školní hygieny a péče o zdraví, ale také aspekty duševní hygieny v historickém průřezu, a to na pozadí politických, sociálně-ekonomických, kulturních, náboženských a multikulturních vlivů. Při výzkumu bude věnována pozornost historickým proměnám rodiny, zákonným opatřením ke zlepšení zdravotních a sociálních poměrů, vývoji školního lékařství, prevenci nemocí, stavu hygienických poměrů, sociální péči, životním podmínkám, životnímu stylu, místu tělesné výchovy a úloze spolků sdružujících děti a mládež (Sokol, Orel, DTJ, YMCA, YWCA, skauty).

Očekávané výsledky: Výzkum přinese poznatky z oblasti historie školní hygieny, instituce školních lékařů a zdravotní péči o děti a mládež v minulosti, které dosud zůstávaly mimo pozornost české historiografie. Jde o aktuální vědecký problém, který souvisí se současným trendem zkoumání dějin každodennosti. Bude popsána školní hygiena v zrcadle minulých staletí, vliv školy a vzdělání na zdravotní stav a školní hygienu mladé generace v historickém průřezu.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info