MAREK TRÁVNÍČEK

 

Název úkolu:  Koncepce tělesné výchovy a učitelovo pojetí vyučování na 1. stupni ZŠ.

  

Výzkumný cíl: Podoba školní tělesné výchovy je dána její koncepcí vymezenou vzdělávacími dokumenty. Realizace vyučovacího předmětu je ale v rozhodující míře závislá na pojetí vyučování učitelem a podmínkách učení. Dílčí projekt se zaměřuje na analýzu koncepce tělesné výchovy, učitelova pojetí vyučování a vyučovacích i učebních podmínek na 1. stupni ZŠ. Cílem je charakterizovat aktuální učitelovo pojetí vyučování a stanovit model optimální koncepce tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ s ohledem na zdravotně orientované cíle výzkumného záměru.

  

Očekávaní výsledky: Výzkum by měl přinést odpovědi na otázky jaké pojetí tělesné výchovy realizují současné školy, slučují-li se tato pojetí s požadavky deklarovaných koncepcí, zda je učitelovo pojetí vyučování ovlivnitelné a pokud ano, potom jakými prostředky. Současně bychom se měli dovědět v jakých podmínkách se tělesná výchova realizuje a zda je pojetí tělesné výchovy závislé a vyučovacích a učebních podmínkách.

  
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info