RADOVAN RYBÁŘ

 

Název úkolu: Filosofické aspekty výchovy ke zdraví.

 

Výzkumný cíl: V rámci projektu jde o filosofický přístup k problematice zdraví, dále o zkoumáni vlivu změny paradigmatu na filosofii zdraví, vymezeni pojmu duchovni inteligence, vztah etických aspektu dnešní doby a duchovni inteligence, vztah filosofie k systémovým teoriím atp. Doposud je ve společenských vědách stale opomíjen didakticko-výchovny moment myšlenkové a prožitkové kreativity. Převážná část života většiny lidi není založena na aktivním prožitku subjektu,ale na pouhém pasivním zakoušeni přítomné reality. Proto i záměrem projektu je přivést ke schopnosti hlubinné introspekce a sebereflexe v provázanosti na konkrétní údaje ze socio-ekonomických průzkumů.

 

Očekávané výsledky: Vytvoření teoreticko-metodického textu (kompendia) filosofických názorů na obecné zdraví člověka, napomáhající kalobiotické kultivaci a autoregulativní medicni praxi. Sestaveni konkrétních  metodických návodů pro práci se studenty (prožitková animace, dialogické eseje, asociativní hry, biblioterapeutická práce s filosofujícím textem). V etikoprevenci bude využit průzkumu hodnotové orientace na základní škole u žáků ve věku 12-15 let.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info