LEONA MUŽÍKOVÁ

 

Název úkolu:  Výchova ke zdraví na ZŠ.

 

Výzkumný cíl: Projekt je zaměřen na výzkumné ověřování implementace cílů programu Zdraví 21 do konkrétních podmínek českých škol. Zahrnuje monitoring výchozích podmínek i probíhajících změn v průběhu realizace programu Zdraví 21 i analýzu podmínek pro úspěšnou implementací cílů. Úkolem dílčího projektu je popsat a kvalitativně ovlivnit realizaci výchovy ke zdraví na základních školách. Dílčí projekt vychází z kritické analýzy aktuální koncepce výchovy ke zdraví dané vzdělávacími dokumenty, které vymezují výchovu ke zdraví buď jako samostatný vzdělávací obor (Standard základního vzdělávání, 1995, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005), anebo jako integrovanou součást oboru Rodinná výchova (vzdělávací programy Základní škola, Obecná škola, Národní škola, 2005). Porovnává deklarovanou koncepci výchovy ke zdraví s aktuální realizací na školách, monitoruje přípravu škol na implementaci cílů programu Zdraví 21 a analyzuje nezbytné podmínky pro účinnou výchovu ke zdraví na ZŠ s cílem zkvalitnit výsledný efekt.

 

Očekávané výsledky: Řešení dílčího úkolu by mělo přinést odpovědi na otázky jaké je současné zabezpečení výchovy ke zdraví na ZŠ z hlediska legitimity, personálního stavu, materiálního zabezpečení, procesu realizace, jaký je předpoklad pro budoucí zabezpečení výchovy ke zdraví na ZŠ z hlediska legitimity, personálního stavu, materiálního zabezpečení, procesu realizace, jaký je rozdíl v pojímání současného a budoucího zabezpečení výchovy ke zdraví na ZŠ z hlediska ředitelů a učitelů a jaké jsou možnosti účinné intervence do procesu výchovy ke zdraví na ZŠ.

 

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info