DRAHOSLAVA HRUBÁ

 

 

Název úkolu: Zdravotní aspekty školního prostředí.

  

Výzkumný cíl: Zvýšení znalostí dětí v oblasti zdraví. Formování žádoucích postojů dětí ke zdraví. Uvědomování si významu zdraví, jeho posilování a ochrany. Formulování principů zdravého prostředí ve škole a doma. Formulování kritérií hodnocení úspěšnosti programů zaměřených na podporu a ochranu zdraví dětí a mládeže. Pregraduální a postgraduální příprava pedagogických pracovníků v oblasti podpory a ochrany zdraví školních dětí.

 

Očekávané výsledky: Vytvoření ověřených školních primárně preventivních programů v oblasti priorit péče o zdraví populace. Objektivně měřitelné změny chování.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info