JAN HOLČÍK

  

Název úkolu: Výchova ke zdraví a zdravotní gramotnost

  

Výzkumný cíl: Funkční zdravotní gramotnost se týká výsledků tradiční zdravotní výchovy spočívající v poskytování informací o zdravotních rizicích a o tom, jak si počínat ve zdravotnickém systému. Cílem je rozšířit a prohloubit znalosti lidí o zdravotních rizikových faktorech a vést je k ochotě přijímat předepsaná opatření, Interaktivní zdravotní gramotnost do značné míry obsahuje zaměření zdravotní výchovy v posledních 20 letech. Záměrem je zde rozvíjet schopnost občanů jednat samostatně, zejména posílit jejich motivaci a odpovědnost při respektování pokynů. Kritická zdravotní gramotnost rozvíjí u jedinců takové schopnosti, které se týkají jak jejich individuálního chování, tak sociální a politicky orientovaných činností, jejichž smyslem je podílet se na vytváření zdravotně příznivého sociálního prostředí.

 

Očekávané výsledky: O pojmu „zdravotní gramotnost“ a o její roli v péči o zdraví informovat pedagogickou a zdravotnickou veřejnost a tím přispět ke zlepšení výchovy ke zdraví i zdravotní praxe. Zhodnotit vztah posluchačů univerzity (lékařská a pedagogická fakulta) ke zdravotní gramotnosti a k její roli v péči o zdraví. Konkretizovat roli zdravotní gramotnosti při realizaci programu Zdraví 21 a využít připravenou metodiku v praxi.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info