JANA FROSTOVÁ

 

 

Název úkolu:  Prevence a kvantitativní hodnocení hlasových poruch u budoucích učitelů.

 

Výzkumný cíl: Cílem dílčího projektu je statistické sledování skupiny studentů učitelství a učitelů z praxe z hlediska vybraných hlasových poruch, vzniklých v důsledku špatného používání a přetěžování hlasového ústrojí, které může nastat v pedagogickém procesu. Cílem je vytvoření koncepce hygieny hlasu pro učitele využitelné v pregraduální i postgraduální přípravě učitelů.

 

Očekávané výsledky: Zjištění  hlasových poruch u studentů učitelství a učitelů, objektivní měření ukazatelů těchto poruch a praktický návod na jejich prevenci a odstranění, vlastní originální rehabilitační metodou..

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info