SEZNAM AUTORŮ

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 
SOUVISLOSTI A INSPIRACE

TEXT PUBLIKACE

 

KONTAKTY


 

A B C D E F G H I J K L M

SOFTWARE

 

N O P  Q 

 R 

 S  T U  V  W X Y Z

 

 

A

ADAMEC PETR
Mgr. Petr ADAMEC, DiS.

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, 
Tel.: 00420 549494088, E-mail: adamec@rect.muni.cz

 

 

-34- 
PŘÍNOS UNIVERZIT TŘETÍHO VĚKU KE KVALITĚ ŽIVOTA SENIORŮ

 

 


 

 

B

BAJD BARBARA
Prof. dr. Barbara BAJD

University of Ljubljana, Faculty of Education, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
Tel.:+386 1 589 23 12, E-mail: barbara.bajd@guest.arnes.si

 

 

-4- 
EVROPSKÁ DIMENZE VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY;
ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ A REFLEXE JAKO VÝCHODISKO PRÁCE UČITELE

 

 

-21-
CO ZNAJÍ STUDENTI O DÝCHÁNÍ: SROVNÁNÍ SLOVINSKÝCH A ČESKÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ

 

 


 

 

BUCK MICHAELA
Prof. PhDr. Michaela BUCK, Ph.D.

University of Nicosia, Department of Psychology, 40 Makedonitissa Ave
P.O. Box 24005, Nicosia, CY, E-mail: m.buck@unic.ac.cy

 

 

-30-
DVOJFAKTOROVÁ TEÓRIA UČENIA: APLIKÁCIA NA MALADAPTÍVNE SPRÁVANIE 

 

 


 

 

C

ČAPKA FRANTIŠEK
Doc. PhDr. František ČAPKA, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 7266, E-mail: capka@ped.muni.cz

 

 

-2- 
CHÁPÁNÍ VZTAHU ŠKOLA A ZDRAVÍ NA ŠKOLÁCH PRVNÍ REPUBLIKY

 

 


 

 

D

DAN JIŘÍ  
Doc. PhDr. Jiří DAN, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 3651, E-mail: dan@jumbo.ped.muni.cz

 

 

-34-
PŘÍNOS UNIVERZIT TŘETÍHO VĚKU KE KVALITĚ ŽIVOTA SENIORŮ

 

 


 

 

DOKULIL MILOŠ  
Prof. PhDr. Ing. Miloš DOKULIL, DrSc.
Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Katedra informačních technologií, Brno
Tel.: 00420 54949 4079, E-mail: dokulil@fi .muni.cz

 

 

-1-
NIKOLI PŘEDEVŠÍM TĚLO JE DNEŠKEM OHROŽENO

 

 


 

 

F

FROSTOVÁ JANA  
MgA. Jana FROSTOVÁ, Ph.D.

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
Poříčí 31, 639 00 Brno, Tel.: 549 49 5329, E-mail: frostova@jumbo.ped.muni.cz

 

 

-18-
ZMĚNY KVALITY HLASU UČITELŮ MĚŘENÉ DSI V KONTEXTU PROFESNÍ PŘÍPRAVY

 

 

-19-
PROJEKCE „ZPĚVNOSTI“ DO PROFESNÍ KOMUNIKACE

 

 


 

 

FIALOVÁ ILONA  
PhDr. Ilona FIALOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 7, 603 00 Brno, Tel.: 420774622074, E-mail: fialova@ped.muni.cz

 

 

-31-
ANALÝZA A KOMPARACE FAKTORŮ DETERMINUJÍCÍCH PROFESNÍ ORIENTACI ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

 

 


 

 

G

GALLOVÁ IVANA  
PaedDr. Ivana GALLOVÁ, PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Kraskova 1, 949 74 Nitra, SK, Tel.: 00421 907 670 360, E-mail: ivana.gallova@mail.com.sk

 

 

-15-
ROZVOJ SOCIÁLNEJ KOMPETENCIE MANAŽÉROV V KONTEXTE PRÍSTUPU ZAMERANÉHO NA ČLOVEKA (PCA)

 

 

-17-
ÚČINNOSŤ VÝCVIKU VEDÚCICH PRACOVNÍKOV V RIEŠENÍ ZÁŤAŽOVÝCH INTERPERSONÁLNYCH SITUÁCIÍ

 

 


 

 

H

HAŠKOVÁ BARBORA  
ing. Barbora HAŠKOVÁ

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Tel.: 00420 549494336, E-mail: haskova@rect.muni.cz

 

 

-34-
PŘÍNOS UNIVERZIT TŘETÍHO VĚKU KE KVALITĚ ŽIVOTA SENIORŮ

 

 


 

 

HAVELKOVÁ MARIE  
Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 494 257, E-mail: havelkova@ped.muni.cz

 

 

-29-
STARONOVÉ ÚKOLY ERGONOMIE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

 

 


 

 

HOLČÍK JAN  
prof. MUDr. Jan HOLČÍK, DrSc.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného
zdravotnictví, Komenského nám. 2, 662 43 Brno
Tel.: 549 49 4007, E-mail: jholcik@med.muni.cz

 

 

-5-
POTŘEBA ROZVOJE ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI

 

 


 

 

J

JEDLIČKOVÁ HELENA  
Ing. Helena JEDLIČKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie
Poříčí 7, 603 00 Brno, CZ, E-mail: jedlickova@ped.muni.cz 

 

 

-3-
VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ, TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ZDRAVÍ: ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ A ZNALOSTNÍ ZÁKLAD VYUČOVÁNÍ

 

 

-4-
EVROPSKÁ DIMENZE VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY;
ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ A REFLEXE JAKO VÝCHODISKO PRÁCE UČITELE

 

 


 

 

JEMELKA PETR  
Doc. PhDr. Petr JEMELKA, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra OV, Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 4818, E-mail: jemelka@ped.muni.cz

 

 

-28- 
BIOETIKA A ENVIROMENTÁLNÍ ETIKA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ OV A ZSV

 

 


 

 

K

KACHLÍK PETR  
MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 4886, E-mail: kachlik@ped.muni.cz

 

 

-27-
VÝZNAM PÔSTU PRE MODERNÉHO ČLOVEKA

 

 

-29-
STARONOVÉ ÚKOLY ERGONOMIE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

 

 


 

 

KAVČIČ MATEJA 
Mateja KAVČIČ
University of Ljubljana, Faculty of Education, Kardeljeva pl.16, Slovenia
Tel. 00386–1–5892 213, Fax: 00386–1–5892 233

 

 

-25- 
NUTRIČNÍ ZNALOSTI A POSTOJE DVANÁCTILETÉ A TŘINÁCTILETÉ ŠKOLNÍ MLÁDEŽE KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ VE SLOVINSKU

 

 


 

 

KIMÁKOVÁ TATIANA  
Doc. MVDr. Tatiana KIMÁKOVÁ, Ph.D.
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta,
Šrobárova 2, 04180 Košice, SK, E-mail: tatiana.kimakova@upjs.sk

 

 

-23- 
DARCOVSTVO KRVI U ADOLESCENTOV

 

 

-27- 
VÝZNAM PÔSTU PRE MODERNÉHO ČLOVEKA

 

 


 

 

KOCH VERENA  
Verena KOCH, Ph.D.
University of Ljubljana, Faculty of Education, Kardeljeva pl.16, Slovenia
Tel. 00386–1–5892 213, Fax: 00386–1–5892 233,E-mail: verena.koch@pef.uni-lj.si

 

 

-25- 
NUTRIČNÍ ZNALOSTI A POSTOJE DVANÁCTILETÉ A TŘINÁCTILETÉ ŠKOLNÍ MLÁDEŽE KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ VE SLOVINSKU

 

 


 

 

KOLÁŘOVÁ IVANA  
PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc.
Masaryk University, Faculty of Education, Department of Czech Language
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, CZ, Phone: 00420 549 49 5056, E-mail: kolarova@ped.muni.cz

 

 

-13- 
BARVA V OBRAZU SYMPTOMŮ ZDRAVÍ A NEMOCI V ČESKÉM JAZYCE

 

 


 

 

KRÁTKÁ JANA  
Mgr. Jana KRÁTKÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, E.mail: j.m.kratka@seznam.cz

 

 

-8-
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍBĚHŮ FIKČNÍCH POSTAV

 

 

-9-
OBLASTI, V NICHŽ SE PROJEVUJE ZTOTOŽŇOVÁNÍ SE S FIKČNÍMI POSTAVAMI

 

 


 

 

M

MAČALOVÁ JITKA
MUDr. Jitka MAČALOVÁ
Národná transfúzna služba Slovenskej republiky, Tr. SNP 1, Košice, SK

 

 

-23-
DARCOVSTVO KRVI U ADOLESCENTOV

 

 


 

 

MAREČKOVÁ MARIE
Prof. PhDr. Marie MAREČKOVÁ, DrSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie. Poříčí 9/11, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 5447, E-mail: mareckova@ped.muni.cz

 

 

-6- 
K PROBLEMATICE FORMOVÁNÍ SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÉ FUNKCE
PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

 

 


 

 

MATYÁŠEK JIŘÍ
Doc. RNDr. Jiří MATYÁŠEK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 5532, E-mail: matyasek@ped.muni.cz

 

 

-21-
CO ZNAJÍ STUDENTI O DÝCHÁNÍ: SROVNÁNÍ SLOVINSKÝCH A ČESKÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ

 

 


 

 

N

NAVRÁTIL VLADISLAV
Prof. RNDr. Vladislav NAVRÁTIL, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky
Poříčí 7, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 5753, E-mail: navratil@jumbo.ped.muni.cz

 

 

-35-
KATASTROFA V ČERNOBYLSKÉ ELEKTRÁRNĚ A JEJÍ DOPAD NA PŘÍRODU A LIDSKÉ ZDRAVÍ

 

 


 

 

NEUSAR ALEŠ
Mgr. Aleš NEUSAR
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, 602 00 Brno, E-mail: neusar@fss.muni.cz

 

 

-33- 
PŘÍPRAVA NA VÝUKU PSYCHOLOGIE: ZKUŠENOSTI ZAČÍNAJÍCÍCH UNIVERZITNÍCH UČITELŮ V EVROPĚ 

 

 


 

 

O

OGORVEC HRADILOVÁ LENKA
Mgr. Lenka OGORVEC HRADILOVA, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie, Poříčí 7, 603 00 Brno, Středisko „Kejbaly“- Botanická zahrada MU, Vinohrady 100, 639 00 Brno, CZ
Tel.: 547 21 37 08, E-mail: lenka.hradilova@yahoo.com

 

 

-4-
EVROPSKÁ DIMENZE VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY;
ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ A REFLEXE JAKO VÝCHODISKO PRÁCE UČITELE

 

 


 

 

OŠLEJŠKOVÁ HANA
Doc. MUDr. Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel.: +420 532 234 911, E-mail: hoslej@fnbrno.cz

 

 

-32- 
AUTISMUS – PORUCHA ČASNÉHO VÝVOJE MOZKU
VČASNÁ DIAGNOSTIKA AUTISMU – SPOLEČNÝ MULTIDISCIPLINÁRNÍ CÍL

 

 


 

 

P

PAVELEKOVÁ IVONA
Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chémie
Priemyselná 4, Trnava, SK, E-mail: ipavelek@truni.sk

 

 

-22-
TOLERANCIA FAJČENIA A POSTOJ K PROTIFAČIARSKEJ POLITIKE NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH

 

 

-26-
POSÚDENIE BMI VO VYBRANEJ VZORKE ŠTUDENTOV TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE

 

 


 

 

PETERKOVÁ VIERA
Ing.Viera PETERKOVÁ
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biológie
Priemyselná 4, Trnava, SK, E-mail: vpeterka@truni.sk

 

 

-22-
TOLERANCIA FAJČENIA A POSTOJ K PROTIFAČIARSKEJ POLITIKE NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH

 

 

-26-
POSÚDENIE BMI VO VYBRANEJ VZORKE ŠTUDENTOV TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE

 

 


 

 

POSPÍŠIL IVO
prof. PhDr. Ivo POSPÍŠIL, DrSc.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky
Arna Nováka 1, 602 00, Brno, tel. 549 49 62 40, E-mail: pospslav@phil.muni.cz

 

 

-10- 
UČITEL JAKO MODELUJÍCÍ FAKTOR LITERÁRNÍ POETIKY A ŽÁNROVÉ STRUKTURY

 

 


 

 

PRAPROTNIK LUKA
Luka PRAPROTNIK, PhD.
Ljubljanská Univerzita, Pedagogická fakulta, Ljubljana, Slovenia

 

 

-21-
CO ZNAJÍ STUDENTI O DÝCHÁNÍ: SROVNÁNÍ SLOVINSKÝCH A ČESKÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ

 

 

S

SOLLÁR TOMÁŠ
PhDr. Tomáš SOLLÁR, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF
Piaristická 10, 949 74 Nitra, SK, Tel:421 377 728 051, E-mail: tsollar@ukf.sk

 

 

-16-
ZHODA MEDZI SEBAPOSÚDENÍM A POSÚDENÍM INTERPERSONÁLNYCH CHARAKTERISTÍK MANAŽÉROV

 

 


 

 

SOLLÁROVÁ EVA
Prof. PhDr. Eva SOLLÁROVÁ, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Kraskova 1, 949 47 Nitra, E-mail: esollarova@ukf.sk

 

 

-15- 
ROZVOJ SOCIÁLNEJ KOMPETENCIE MANAŽÉROV V KONTEXTE PRÍSTUPU ZAMERANÉHO NA ČLOVEKA (PCA)

 

 


 

 

STRACH JIŘÍ
Doc. Ing. Jiří STRACH, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra didaktických technologií
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 6960, E-mail: strach@ped.muni.cz

 

 

-7- 
SOCIÁLNÍ SÍTĚ A JEJICH VLIV NA ZMĚNY POUŽITÍ INTERNETU VE ŠKOLE

 

 


 

 

SVOBODA JAROSLAV
Ing. Jaroslav SVOBODA, Ph.D.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení, Zemědělské 3, 613 00, Brno
Tel: +420 731 076 038, E-mail: svobodajarda@seznam.cz

 

 

-14- 
ZDRAVÝ SPÁNEK A ODPOČINEK; MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉHO MIKROKLIMA

 

 


 

 

ŠUBRTOVÁ MILENA
PhDr. Milena ŠUBRTOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury
Poříčí 7, 603 00 Brno, Tel: 549 49 7351, E-mail: subrtova@ped.muni.cz

 

 

-12- 
OBRAZ POČETÍ A PORODU V LITERATUŘE PRO DĚTI

 

 


 

 

T

TYMRÁKOVÁ IVA
Mgr. Iva TYMRÁKOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie, Poříčí 7, 603 00 Brno

 

 

-3- 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ, TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ZDRAVÍ: ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ A ZNALOSTNÍ ZÁKLAD VYUČOVÁNÍ

 

 


 

 

V

VACULÍK JAROSLAV
Prof. PhDr. Jaroslav VACULÍK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 7470, E-mail: vaculik@ped.muni.cz

 

 

-2-
CHÁPÁNÍ VZTAHU ŠKOLA A ZDRAVÍ NA ŠKOLÁCH PRVNÍ REPUBLIKY

 

 


 

 

VESELÁ JANA
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno

 

 

-24- 
VLIV PSYCHOLOGICKÝCH A SOCIÁLNÍCH ASPEKTŮ NA STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ

 

 


 

 

Ž

ŽALOUDÍKOVÁ IVA
PhDr. Mgr. Iva ŽALOUDÍKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie 
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 6688, E-mail: zaloudikova@ped.muni.cz

 

 

-11-
DĚTSKÉ PŘEDSTAVY O FENOMÉNU ZDRAVÍ, NEMOC, SMRT A ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA

 

 

-20-
PRIMÁRNÍ ONKOLOGICKÁ PREVENCE VE ŠKOLE