Problematika dopravní výchovy 
na ZŠ a SŠ v etapě řešení 2009

 

The issue of road safety education 
in elementary and secondary 
schools in the stage of solving 2009