SEZNAM AUTORŮ

 

KONTAKTY

     
A B C D E F G H I J K L M
N O P  Q   R   S  T U  V  W X Y Z
 
 
 

TEXT PUBLIKACE

 

 

 

AIŠMANOVÁ ALEXANDRA

PhDr. Alexandra Aišmanová
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra psychologie
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, ČR
Tel.: 377 63 6381
E-mail: aismanov@kps.zcu.cz

A


SOFTWARE
 
 
 

 

 
 

- 21 -

PSYCHOHYGIENICKÉ ASPEKTY UČITELSKÉ PROFESE


BUCK MICHAELA

B

Prof. PhDr. Michaela Buck, PhD.
Nikósijská univerzita
Katedra psychologie

40 Makedonitissa Ave, P.O. Box 24005, Nikósie, Kypr

E-mail: m.buck@unic.ac.cy

 

- 18 -

APLIKÁCIE RACIONÁLNO - EMOCIONÁLNO - BEHAVIORÁLNEJ TERAPIE V ŠKOLSKOM A AKADEMICKOM PROSTREDÍ


 

ČAPKA FRANTIŠEK

Doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra histori
e
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, ČR
Tel: 549 49 7266
E-mail: capka@ped.muni.cz

C

 

- 6 -

NĚKOLIK ÚVAH O ŠKOLNÍ HYGIENĚ NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ


 

DOČKAL VLADIMÍR

D

PhDr. Vladimír Dočkal, CSc 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava, SR
Tel.: 00421 24 8292 273
E-mail: dockal@vudpap.sk

- 43 -

ÚROVEŇ ŠKOLSKEJ ZRELOSTI A INTELEKTOVÁ ÚROVEŇ DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA V KONTEXTE (NE)ABSOLVOVANIA PREDŠKOLSKEJ PRÍPRAVY


DRESCH VIRGINIA

Prof. Virginia Dresch
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología
Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud
Campus de Somosaguas, Buzon 255, 28 223 Madrid, Spain
E-mail: vdresch@psi.ucm.es

 

- 36 -

DRUHY OSOBNOSTÍ SPOJOVANÉ SE ZDRAVÍM


FARKAŠOVÁ EVA

F

PhDr. Eva Farkašová, CSc.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava, SR
Tel.: 00421 24 8292 227
E-mail: eva.farkasova@vudpap.sk
- 43 - ÚROVEŇ ŠKOLSKEJ ZRELOSTI A INTELEKTOVÁ ÚROVEŇ DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA V KONTEXTE (NE)ABSOLVOVANIA PREDŠKOLSKEJ PRÍPRAVY

FIALOVÁ JANA

Mgr. Jana Fialová
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno, ČR
E-mail: janafialova@mail.muni.cz

 
- 22 - MEZINÁRODNÍ STRATEGIE BOJE S DĚTSKOU OBEZITOU A INICIATIVA ŠKOLA ZDRAVÉ VÝŽIVY

FILOUŠ JOSEF

PhDr. Josef Filouš
Gymnázium Slovanské Náměstí
Slovanské náměstí 7, 612 00 Brno, CZ
E-mail: red@gymnaslo.cz
- 15 - KRAJSKÝ KOORDINAČNÍ TÝM ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

FLORES ISABEL CUELLAR

Prof. Isabel Cuellar-Flores 
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología
Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud
Campus de Somosaguas, Buzon 255, 282 23 Madrid, Spain 
E-mail: icuellar@psi.ucm.es 
- 37 - OSOBNOSTNÍ STYLY A ZDRAVOTNÍ STAV DOMÁCÍCH PEČOVATELEK. PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE
- 41 - K MĚŘENÍ GENDERU

GARCÍA MARTA APARACIO

Prof. Marta Aparicio-García
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología
Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, 
Género y Salud, Campus de Somosaguas, 
Buzon 255, 282 23 Madrid, Spain 
E-mail: aparicio@psi.ucm.es

G

- 36 - DRUHY OSOBNOSTÍ SPOJOVANÉ SE ZDRAVÍM
 
- 37 - OSOBNOSTNÍ STYLY A ZDRAVOTNÍ STAV DOMÁCÍCH PEČOVATELEK. PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE

GONCHARENKO MARIA S.

Prof. Maria S. Honcharenko (Goncharenko)
Státní univerzita V.N. Karazina v Charkově 
Filozofická fakulta
katedra valeologie
Svobody sq., 4, Charkov, 610 77, Ukrajina
Tel.: 700 38 36 707 56 33
E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua

- 5 - VĚDECKÉ, PEDAGOGICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY ROZVOJE VALEOLOGIE NA UKRAJINĚ

HAVELKOVÁ MARIE

H

Doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 494 257
E-mail: havelkova@ped.muni.cz
- 38 - ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

HERNÁEZ VIOLETA CARDENAL

Prof. Violeta Cardenal-Hernáez
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología
Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud
Campus de Somosaguas, Buzon 255, 28 223 Madrid, Spain
E-mail: vcardenal@psi.ucm.es

- 36 -

DRUHY OSOBNOSTÍ SPOJOVANÉ SE ZDRAVÍM


HERRERO ARBIDE SILVIA SÁNCHEZ

Silvia Sánchez-Herrero Arbide
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología
Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud
Campus de Somosaguas, Buzon 255, 28 223 Madrid, Spain
E-mail: sasanche@psi.ucm.es

- 35 -

DOMÁCÍ PRÁCE, PRÁCE V DOMÁCNOSTI A ZDRAVÍ

 

- 37 -

OSOBNOSTNÍ STYLY A ZDRAVOTNÍ STAV DOMÁCÍCH PEČOVATELEK. PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE


HOLČÍK JAN

Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví
Komenského nám. 2, 662 43 Brno, ČR
Tel.: 549 49 4007
E-mail: jholcik@med.muni.cz

- 2 - EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ SYSTÉMY, ZDRAVÍ A BLAHOBYT. KONFERENCE SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE, TALLINN 2008 

HRUBÁ DRAHOSLAVA
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 4068
E-mail: hruba@med.muni.cz
- 26 - VLIV RODINY NA ÚČINNOST PROTIKUŘÁCKÝCH VÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ

JIŘINCOVÁ BOŽENA

J

PhDr. Božena Jiřincová 
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra psychologie
Tel.: 377 63 6384
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, ČR
E-mail: bjirinco@kps.zcu.cz

- 16 - SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK JAKO JEDNA Z CEST K SOCIÁLNÍMU ZDRAVÍ

KACHLÍK PETR

MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 494 886
E-mail: kachlik@ped.muni.cz

K

- 38 - ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

KALÁŠEK DUŠAN

Mgr. Dušan Kalášek
Educational agency PSYCHO-SERVIS s.r.o.
Klášterská 355, 666 01 Tišnov, ČR
www.psycho-servis.cz, www.kalasek.wz.cz 
Tel.: 731 086 676
E-mail: kalasek@psycho-servis.cz , d.kalasek@seznam.cz 
 

- 30 - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V EDUKAČNÍM PROCESU

KIMÁKOVÁ TATIANA

MVDr. Tatiana Kimáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta 
Ústav verejného zdravotníctva 
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
E-mail: tatiana.kimakova@upjs.sk

- 28 - MOŽNOSTI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRI REGULÁCII UŽÍVANIA ALKOHOLU NA SLOVENSKU
 
- 40 - VPLYV ORTUTI NA POŠKODENIE ĽUDSKÉHO ORGANIZMU

KOHOUTEK RUDOLF

Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
E-mail: kohoutek@jumbo.ped.muni.cz
- 9 - HISTORIE A SOUČASNOST KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

KOLÁŘOVÁ IVANA

PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
katedra českého jazyka
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, ČR 
tel. 549 49 5056
E-mail: kolarova@ped.muni.cz

- 12 - ZDRAVÍ A ČESKÁ FRAZEOLOGIE (KDO JE ZDRAVÝ JAKO ŘÍPA A MÁ PEVNÉ ZDRAVÍ?)

KOPČANOVÁ DAGMAR

PhDr. Dagmar Kopčanová    
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) 
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava, SR
Tel: 00421 24 829 2227
E-mail: kopcanova@vudpap.sk

- 43 -

ÚROVEŇ ŠKOLSKEJ ZRELOSTI A INTELEKTOVÁ ÚROVEŇ DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA V KONTEXTE (NE)ABSOLVOVANIA PREDŠKOLSKEJ PRÍPRAVY


LEHENOVÁ ANDREA

Mgr. Andrea Lehenová, PhD.
Trnavská univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogických štúdii 
Priemyselná 4, 918 43 Trnava, SR
Tel.: 00421 0907 550 300
E-mail: lehenova@centrum.sk

L

- 4 -

APLIKÁCIA PRINCÍPOV POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE V ŠKOLE


LIBA JOZEF

Prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD.
Prešovská unievrzita v Prešově 
Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, SR
Tel.: 00421 51 7470 581

E-mail : libajo@unipo.sk

- 20 -

MONITORING ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU UČITEĽOV PRIMÁRNEJ ŠKOLY


LÓPEZ MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ

Prof. Maria del Pilar Sánchez-López, PsyD
Complutense University of Madrid
Faculty of Psychology
Gender and Health (EPSY)
Research Group on Personality Styles
Campus de Somosaguas, Buzon 255, 282 23 Madrid, ES

E-mail: mpsanche@psi.ucm.es

- 35 -

DOMÁCÍ PRÁCE, PRÁCE V DOMÁCNOSTI A ZDRAVÍ

 

- 37 -

OSOBNOSTNÍ STYLY A ZDRAVOTNÍ STAV DOMÁCÍCH PEČOVATELEK. PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE

 

- 41 -

K MĚŘENÍ GENDERU


LOVASOVÁ VLADIMÍRA

Mgr. Vladimíra Lovasová
Západočeská univerzita v Plzni 
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, ČR
Tel.: 37 7636 377

E-mail:
lovasova@kps.zcu.cz

 

- 16 -

SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK JAKO JEDNA Z CEST K SOCIÁLNÍMU ZDRAVÍ


MARÁDOVÁ EVA

PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Karlova univezita v Praze
Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha, ČR
Tel.: 22 1900 186

E-mail:
eva.maradova@pedf.cuni.cz

M

 

- 23 -

K NOVÉMU POJETÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÝM STRAVOVACÍM NÁVYKŮM V PRIMÁRNÍ ŠKOLE


MAREČKOVÁ MARIE

Prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra historie
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, ČR 
Tel.: 54 949 5447
E-mail: mareckova@ped.muni.cz

 
- 7 -

140. VÝROČÍ NAROZENÍ PROF. MUDR. FRANTIŠKA HAMZY, ZAKLADATELE SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A PROTITUBERKULÓZNÍCH DĚTSKÝCH LÉČEBEN


MORALES JUAN FRANCISCO DÍAZ

Prof. Juan Francisco Díaz-Morales
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología
Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, 
Género y Salud, Campus de Somosaguas, 
Buzon 255, 28 223 Madrid, Spain
E-mail:
juanfcodiaz@psi.ucm.es

 
- 41 - K MĚŘENÍ GENDERU

NAVRÁTIL VLADISLAV

prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra fyziky
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel: 549 49 5753

E-mail: navratil@ped.muni.cz

N

- 39 - OZONOVÁ DÍRA, LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŠKOLA

NOVOTNÁ LENKA

PhDr. Lenka Novotná
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra psychologie
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, ČR
Tel.: 37763 6375

E-mail:  novotnal@kps.zcu.cz
 
- 21 - PSYCHOHYGIENICKÉ ASPEKTY UČITELSKÉ PROFESE

OCHABA RÓBERT

PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH 
Slovenská zdravotnícka univerzita
Fakulta verejného zdravotníctva
Katedra výchovy ku zdraviu a medicínskej pedagogiky
Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR
Tel.: 00421 25 937 0568
E-mail: ochaba@szu.sk

O

 

 
- 28 - MOŽNOSTI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRI REGULÁCII UŽÍVANIA ALKOHOLU NA SLOVENSKU

PAVLOVSKÁ MARIE

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.      
Masarykova iverzita Pedagogická fakulta
Katedra Pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 6178
E-mail: pavlovska@ped.muni.cz

P

 
- 19 - PŘÍBĚHY, TEENAGEŘI, PRARODIČE

PECHÁNEK VLADIMÍR

PhDr. Vladimír Pechánek
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta 
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR

E-mail:
34398@mail.muni.cz

 
- 33 - EXPLIKACE ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK DOPRAVNÍ VÝCHOVY V ZEMÍCH EU PRO KOMPARATIVNÍ ANALÝZU KONTAKTNÍHO STAVU V ČR

POKORNÁ MARTINA

Mgr. Martina Pokorná
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta 
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR

E-mail:. martinapokorna@email.cz

 
- 38 - ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

RIVAS RAQUEL

Prof. Raquel Rivas
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología
Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud, Campus de Somosaguas, 
Buzon 255, 28 223 Madrid, Spain
E-mail: rrivasdi@psi.ucm.es

R

 

 
- 41 - K MĚŘENÍ GENDERU

RYBÁŘ RADOVAN

PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 6569
E-mail: rybar@mail.muni.cz

 
- 3 - POZNÁMKY K FILOZOFII ZDRAVÍ

ŘEHULKA EVŽEN

Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 6671
E-mail: rehulka@ped.muni.cz

 
- 1 - ÚVOD

ŘEZÁČ JAROSLAV

PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 6688

E-mail:
rezac@ped.muni.cz

 
- 17 - INTERAKČNÍ CVIČENÍ V PŘÍPRAVĚ UČITELE NA UTVÁŘENÍ ZDRAVÝCH VZTAHŮ MEZI DĚTMI

SAMOILOVÁ NATALIA

Prof. Natalia Samoilová, MA, PhD
Státní univerzita V.N. Karazina v Charkově 
Filozofická fakulta
katedra valeologie
Svobody sq., 4, Charkov, 610 77, Ukrajina
Tel.: 700 38 36 707 56 33
E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua

S

 

 
- 10 - PSYCHOLOGICKÉ A VALEOLOGICKÉ METODY FORMOVÁNÍ KULTURY ZDRAVÍ MLADÉ GENERACE

SANDANUSOVÁ ANNA

PaedDr. Anna Sandanusová
Univerzita Konštantína Filozofa
Fakulta prírodných vied
Katedra zoológie a antropológie
Nábrežie Mládeže 91, 949 01 Nitra, SR
Tel.: 00421 90 461 0678
E-mail : asandanu@ukf.sk

 
- 31 - MULTIMEDIÁLNE VÝUČBOVÉ CD A PRÁCA S NADANÝMI A TALENTOVANÝMI ŽIAKMI

SÁNCHEZ FÁTIMA

Prof. Fátima Sánchez
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología
Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud
Campus de Somosaguas, Buzon 255, 28 223 Madrid, Spain

E-mail :
buzon@fasabe.com

 
- 41 - K MĚŘENÍ GENDERU

SANZ JESÚS

Prof. Jesús Sanz
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología 
Departamento de Personalidad
Evaluación y Psicología Clínica
Campus de Somosaguas, 282 23 Madrid, Spain
Tel.: 0034 91 394 3181, Fax: 0034 91 394 3189

E-mail: jsanz@psi.ucm.es

 
- 27 - ROLE TECHNIK VYSTAVENÍ ÚČINKŮM V MULTIKOMPONENTNÍ LÉČBĚ VEDOUCÍ K ODVYKNUTÍ KOUŘENÍ
 
- 42 - BECKŮV INVENTÁŘ DEPRESE-DRUHÉ VYDÁNÍ (BDI-II): KONGRUENCE FAKTORU A OBECNÁ APLIKOVATELNOST JEHO UKAZATELŮ INTERNÍ KONZISTENCE

SIEGLOVÁ NADĚŽDA

Doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra české literatury
Poříčí 7, 603 00 Brno, ČR
Tel: 549 49 6790

E-mail:
sieglova@ped.muni.cz

 
- 25 - LENTILKA JAKO LÉK. O ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ, SOUČASNÉ RODINĚ A SPOLEČNOSTI, O VNÍMAVÉM PŘEDŠKOLÁKOVI.

SMIKOVÁ EVA

PhDr. Eva Smiková, PhD
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava, SK
Tel.: 00421 24 341 4054

E-mail:  eva.smikova@vudpap.sk

 
- 29 - PREVENCIA ŠIKANOVANIA ZALOŽENÁ NA ROZVOJI ZRUČNOSTÍ

STADLEROVÁ HANA

PaedDr. Hana Stadlerová
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
katedra výtvarné výchovy
Poříčí 7, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 6892

E-mail: stadlerova@ped.muni.cz

 
- 32 - VÝTVARNÁ VÝCHOVA – INSPIRACE PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

STOJAN MOJMÍR

Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta 
Katedra didaktických technologií
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 54 949 6943

e-mail:  stojan@jumbo.ped.muni.cz

 
- 33 - EXPLIKACE ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK DOPRAVNÍ VÝCHOVY V ZEMÍCH EU PRO KOMPARATIVNÍ ANALÝZU KONTAKTNÍHO STAVU V ČR

SVOBODA MICHAL

Mgr. Michal Svoboda
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra psychologie
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, ČR
Tel.: 377 63 6379

E-mail:
msvoboda@kps.zcu.cz

 
- 16 - SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK JAKO JEDNA Z CEST K SOCIÁLNÍMU ZDRAVÍ

SYNKOVÁ KAMILA

Bc. Kamila Synková
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR

E-mail:
160353@mail.muni.cz

 
- 38 - ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ JITKA

Doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc. 
Ostravská univerzita v Ostravě
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogické a školní psychologie
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava, ČR
Tel.: 59 709 2685

E-mail: jitkacizkova@osu.cz

 
- 14 - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – NOVÁ PROFESNÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ

ŠIŠÁK PETR

PhDr. Petr Šišák
Ostravská univerzita v Ostravě
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogické a školní psychologie 
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava, ČR
Tel: 59 709 2694
E-mail: petrsisak@osu.cz

 
- 14 - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – NOVÁ PROFESNÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ BOŽENA

doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta
Katedra podnikového hospodářství
Lipová 41a, 602 00 Brno, ČR
Tel.: 549 494 139, Fax: 549 49 1720
E-mail: buchtova@econ.muni.cz

 
- 11 - IDEA POSVÁTNOSTI PŘÍRODY PŘI UTVÁŘENÍ LIDSKÉ ONTOGENEZE

ŠPÁNIK MIROSLAV

Doc. PhDr. Miroslav Špánik
Trnavská univerzita
Pedagogická fakulta 
Priemyselná č. 4, P.O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
Tel.: 00421 33 551 4618

E-mail: kneslusa@truni.sk

 
- 34 - ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV DETÍ A MLÁDEŽE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ŠUBRTOVÁ MILENA

PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
katedra českého jazyka
Poříčí 7, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 7351
E-mail: subrtova@ped.muni.cz

 
- 24 - OBRAZ MENTÁLNÍ ANOREXIE V UMĚLECKÉ LITERATUŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

VACULÍK JAROSLAV

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra historie
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, CZ
Tel: 549 49 7470
E-mail: vaculik@jumbo.ped.muni.cz

V

 

 
- 6 - NĚKOLIK ÚVAH O ŠKOLNÍ HYGIENĚ NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
 
- 8 - POHLEDY NA ŠKOLNÍ HYGIENU V MEZIVÁLEČNÉM POLSKU

VAŠINA BOHUMIL

PhDr. Bohumil Vašina
Ostravská univerzita v Ostravě
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogické a školní psychologie
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava, CZ
Tel.: 59 709 2691

E-mail: bohumilvasina@osu.cz

 
- 14 - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – NOVÁ PROFESNÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ

VERA MARÍA PAZ GARCÍA

Prof. María Paz García-Vera
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología
Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica
Campus de Somosaguas, 28223 Madrid, Spain
Tel.: 0034 91 394 2614, Fax: 0034 91 394 3189
E-mail: mpgvera@psi.ucm.es

 
- 27 - ROLE TECHNIK VYSTAVENÍ ÚČINKŮM V MULTIKOMPONENTNÍ LÉČBĚ VEDOUCÍ K ODVYKNUTÍ KOUŘENÍ
 
- 42 - BECKŮV INVENTÁŘ DEPRESE-DRUHÉ VYDÁNÍ (BDI-II): KONGRUENCE FAKTORU A OBECNÁ APLIKOVATELNOST JEHO UKAZATELŮ INTERNÍ KONZISTENCE

VESELÁ JANA

PhDr. Jana Veselá, PhD.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Tel.: 549 49 7573

E-mail:
vesela@jumbo.ped.muni.cz

 
- 13 - MEZIGENERAČNÍ KOMUNIKACE (SOUČASNÝ SLOVNÍK TEENAGERŮ)

ŽALOUDÍKOVÁ IVA

PhDr. Mgr. Iva Žaloudková, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 6688
E-mail: zaloudikova@ped.muni.cz

Z
 
- 26 - VLIV RODINY NA ÚČINNOST PROTIKUŘÁCKÝCH VÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ