SEZNAM AUTORŮ

 

KONTAKTY

     
A B C D E F G H CH I J K L
M N O  P   R   S  T U  V  W X Y Z
 
 
 

TEXT PUBLIKACE

 

 

 

BAJD BARBARA

B


Prof. dr. Barbara Bajd
Lublaňská univerzita
Pedagogická fakulta
Kardeljeva pl. 16, 1000 Lublaň, Slovinsko
Tel.: 00386 1 589 23 12
E-mail: barbara.bajd@guest.arnes.si

 
SOFTWARE
 
 
   

- 28 -

SROVNÁNÍ PŘEDSTAV SLOVINSKÝCH A ČESKÝCH STUDENTŮ O EVOLUCI ČLOVĚKA

 
 

BLAHUTKOVÁ MARIE

 

Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra společenských věd ve sportu
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
tel.: 549 498 633
E-mail: blahutkova@fsps.muni.cz

 
 

- 8 -

STRES VE ŠKOLE


 

BUDÍKOVÁ MARCELA

MUDr. Marcela Budíková
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra preventivního lékařství
Tomešova 571/12, 602 00 Brno, ČR
E-mail: mbudik@med.muni.cz

 

- 18 -

PŘÍSPĚVEK KE SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU OBEZITY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

 

CSÉMY LADISLAV

C

PhDr. Ladislav Csémy 
Univerzita Karlova v Praze
3. lékařská fakulta
Psychiatrické centrum Praha
Ruská 87, 100 00 Praha, ČR
Tel.: 00420 266 00 3272
E-mail: csemy@pcp.lf3.cuni.cz

- 6 -

VLIV ŠKOLY NA VYBRANÉ ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH DĚTÍ


ČECH TOMÁŠ

PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra sociální pedagogiky
Poříčí 31, 639 00 Brno, ČR
Tel.: 549 493 645
E-mail: cech@ped.muni.cz

 

- 23 -

POVĚDOMÍ UČITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL O MOBBINGU A JEJICH ZKUŠENOSTI Z PROSTŘEDÍ ČESKÝCH ŠKOL


ČERMÁKOVÁ EVA

RNDr. Eva Čermáková 
Univerzita Karlova 
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
E-mail: cermakovae@lfhk.cuni.cz
- 6 - VLIV ŠKOLY NA VYBRANÉ ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH DĚTÍ

FROSTOVÁ JANA

MgA. Jana Frostová, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 5329
E-mail: frostova@jumbo.ped.muni.cz

F

 

 
- 15 - ZMĚNY KVALITY HLASU UČITELŮ MĚŘENÉ DSI VE VZTAHU K UČITELSKÉ PROFESI

GILLERNOVÁ ILONA

G

PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha, ČR
Tel.: 221 61 9669
E-mail: Ilona.Gillernova@ff.cuni.cz
- 11 - ROZVÍJENÍ „ZDRAVÝCH“ INTERPERSONÁLNÍCH VZTAHŮ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Z POHLEDU DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ

HANUŠOVÁ JAROSLAVA

H

Mgr. Jaroslava Hanušová
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha, CZ
E-mail: jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz
- 24 - PŘIPRAVENOST BUDOUCÍCH UČITELŮ K PREVENCI A OCHRANĚ ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

HAVELKOVÁ MARIE

Doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 494 257
E-mail: havelkova@ped.muni.cz

- 21 - HODNOCENÍ AKTIVIT PRIMÁRNÍ PROTIDROGOVÉ PREVENCE STUDENTY MASARYKOVY UNIVERZITY 
 
- 22 - REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
 
- 30 - ÚROVEŇ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI U ŽÁKŮ 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

HLAVÁČKOVÁ EVA

Mgr. Eva Hlaváčková
Univerzita Pardubice
Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, ČR
E-mail: eva.hlavackova@upce.cz

- 6 - VLIV ŠKOLY NA VYBRANÉ ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH DĚTÍ

HODAČOVÁ LENKA

MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Univerzita Karlova 
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Ústav sociálního lékařství
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, ČR
E-mail: hodacoval@lfhk.cuni.cz
- 6 - VLIV ŠKOLY NA VYBRANÉ ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH DĚTÍ

HOLUBOVÁ DRAHOMÍRA

RNDr. Mgr. Drahomíra Holubová
Masarykova univerzita
Pedagogické fakulta
Katedra matematiky 
Poříčí 31, Brno, 603 00, ČR
Tel.: 549 491 670
E-mail: drahol@mail.muni.cz

- 27 -

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ – VÝSLEDKY ANALÝZY


HORKÁ HANA

Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 4496
E-mail: horka@ped.muni.cz

- 4 -

VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MEZI STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY


HROMÁDKA ZDENĚK

Mgr. Zdeněk Hromádka
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
E-mail: hromadka@mail.muni.cz

- 4 - VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MEZI STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

HRUBÁ DRAHOSLAVA
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 4068
E-mail: hruba@med.muni.cz
- 20 - VÝSLEDKY STUDIE 3. TŘÍDY PROGRAMU NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT

HURNÍKOVÁ MILANA

Bc. Milana Hurníková
Masarykova univerzita
Pedagogická fakuta
E-mail: 173740@mail.muni.cz

- 30 - ÚROVEŇ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI U ŽÁKŮ 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

CHARVÁT MICHAL

Doc. PhDr. Michal Charvát, CSc.
Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií 
Katedra společenských věd ve sportu
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 498 610
E-mail: charvat@fsps.muni.cz

CH

 

 
- 8 - STRES VE ŠKOLE

JIŘINCOVÁ BOŽENA

PhDr. Božena Jiřincová 
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra psychologie
Tel.: 377 63 6384
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, ČR
E-mail: bjirinco@kps.zcu.cz

J

- 13 - VZTAH MEZI NEUROTIČNOSTÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ A JEJICH ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTÍ

JUŘÍKOVÁ JANA

Mgr. Jana Juříková, Ph. D. 
Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra Kineziologie
Sladkého 13, 617 00 Brno, ČR
Tel.: 549 498 669
E-mail: jurikova@fsps.muni.cz

- 18 - PŘÍSPĚVEK KE SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU OBEZITY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

KACHLÍK PETR

MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 494 886
E-mail: kachlik@ped.muni.cz

K

 

- 21 - HODNOCENÍ AKTIVIT PRIMÁRNÍ PROTIDROGOVÉ PREVENCE STUDENTY MASARYKOVY UNIVERZITY 
 
- 22 - REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
 
- 30 - ÚROVEŇ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI U ŽÁKŮ 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

KIMÁKOVÁ TATIANA

MVDr. Tatiana Kimáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta 
Ústav verejného zdravotníctva 
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
E-mail: tatiana.kimakova@upjs.sk
- 33 - ŠTANDARDIZÁCIA SON-R 2½ - 7 NA SLOVENSKU

KONOVALOVÁ OLENA

Doc. Olena Konovalová 
Státní univerzita V.N. Karazina v Charkově 
Filozofická fakulta
katedra valeologie
Svobody sq., 4, Charkov, 610 77, Ukrajina
Tel.: 700 38 36 707 56 33
E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua

- 16 - ZDRAVÍ ZLEPŠUJÍCÍ VÝŽIVA JAKO METODA POSÍLENÍ ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

KOPČANOVÁ DAGMAR

PhDr. Dagmar Kopčanová    
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava, SR
Tel: 00421 24 829 2227
E-mail: kopcanova@vudpap.sk

- 32 -

ÚROVEŇ ŠKOLSKEJ ZRELOSTI A INTELEKTOVÁ ÚROVEŇ DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA V KONTEXTE (NE)ABSOLVOVANIA PREDŠKOLSKEJ PRÍPRAVY


KRÁTKÁ JANA

Mgr. Jana Krátká, Ph.D. 
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 494 197
E-mail: kratka@ped.muni.cz

- 12 -

KOMPARACE NÁZORŮ UČITELŮ, RODIČŮ A ŽÁKŮ NA SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY V ČINNOSTECH TŘÍDNÍHO UČITELE 


KREJČOVÁ LENKA

PhDr. Lenka Krejčová
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Katedra psychologie
Tel.: 22 1619 669
E-mail: lenka.krejcova@ff.cuni.cz

- 11 -

ROZVÍJENÍ „ZDRAVÝCH“ INTERPERSONÁLNÍCH VZTAHŮ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Z POHLEDU DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ


LOVASOVÁ VLADIMÍRA

Mgr. Vladimíra Lovasová
Západočeská univerzita v Plzni 
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, ČR
E-mail: lovasova@kps.zcu.cz

L

- 13 -

VZTAH MEZI NEUROTIČNOSTÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ A JEJICH ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTÍ


MARÁDOVÁ EVA

PaedDr. Eva Marádová, CSc.
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Karlova univezita v Praze
Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha, ČR
Tel.: 22 1900 186

E-mail:
eva.maradova@pedf.cuni.cz

M

 

- 24 -

PŘIPRAVENOST BUDOUCÍCH UČITELŮ K PREVENCI A OCHRANĚ ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ


MATYÁŠEK JIŘÍ

Doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra biologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 5532
E-mail: matyasek@ped.muni.cz

 
- 28 -

SROVNÁNÍ PŘEDSTAV SLOVINSKÝCH A ČESKÝCH STUDENTŮ O EVOLUCI ČLOVĚKA


MIŇHOVÁ JANA

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, ČR
Tel.: 377 63 6009
E-mail: jminhova@kps.zcu.cz

 
- 13 - VZTAH MEZI NEUROTIČNOSTÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ A JEJICH ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTÍ

MUŽÍK VLADISLAV

Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. 
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel: 549 49 1601
E-mail: muzik@jumbo.ped.muni.cz
 
- 3 - NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA TĚLESNOU VÝCHOVU V ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ

MUŽÍKOVÁ LEONA

PhDr. Leona Mužíková, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 5737
E-mail: muzikova@jumbo.ped.muni.cz
 
- 2 - NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA VÝCHOVU KE ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ

PAVLOVSKÁ MARIE

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.      
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra Pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 6178
E-mail: pavlovska@ped.muni.cz

P

 

 
- 31 - POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ U DĚTÍ V RIZIKU VÝVOJE PORUCHY CHOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH DĚTSKÉHO DOMOVA A INTERNÁTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ

PECINA PAVEL

Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta 
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 5488
E-mail: ppecina@ped.muni.cz

 
- 29 - DETERMINANTY DOPRAVNÍ VÝCHOVY V DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍCH NA SOŠ A SOU

POLUBOIAROV OLEKSIY

Doc. Oleksiy Poluboiarov
Státní univerzita V.N. Karazina v Charkově 
Filozofická fakulta
katedra valeologie
Svobody sq., 4, Charkov, 610 77, Ukrajina
Tel.: 700 38 36 707 56 33
E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua

 
- 16 - ZDRAVÍ ZLEPŠUJÍCÍ VÝŽIVA JAKO METODA POSÍLENÍ ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

ŘEHULKA EVŽEN

Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 6671
E-mail: rehulka@ped.muni.cz

R

 

 
- 1 - ÚVOD
 
- 14 - ÚNAVA UČITELŮ

ŘEHULKOVÁ JANA

Mgr. Jana Řehulková
Masarykova Univerzita
Fakulta sociálních studií
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Joštova 10, 602 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 7051
E-mail: jana.rehulkova@seznam.cz

 
- 10 - JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS PATNÁCTILETÍ ADOLESCENTI - RESPONDENTI STUDIE ELSPAC

SAMOILOVÁ NATALIA

Prof. Natalia Samoilová, MA, PhD
Státní univerzita V.N. Karazina v Charkově 
Filozofická fakulta
katedra valeologie
Svobody sq., 4, Charkov, 610 77, Ukrajina
Tel.: 700 38 36 707 56 33
E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua

S

 

 
- 16 - ZDRAVÍ ZLEPŠUJÍCÍ VÝŽIVA JAKO METODA POSÍLENÍ ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

STOJAN MOJMÍR

Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta 
Katedra didaktických technologií
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 54 949 6943

e-mail:  stojan@jumbo.ped.muni.cz

 
- 29 - DETERMINANTY DOPRAVNÍ VÝCHOVY V DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍCH NA SOŠ A SOU

STRACH JIŘÍ

Doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra didaktických technologií
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 6960
E-mail: strach@jumbo.ped.muni.cz

 
- 26 - POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ VLASTNOSTI POUŽÍVÁNÍ CHATU ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

STŘELEC STANISLAV

Doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. 
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
tel.: 549 49 7028
E-mail: strelec@ped.muni.cz

 
- 12 - KOMPARACE NÁZORŮ UČITELŮ, RODIČŮ A ŽÁKŮ NA SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY V ČINNOSTECH TŘÍDNÍHO UČITELE 

SYSLOVÁ ZORA

Mgr. Zora Syslová
Mateřská škola Radost
Michalova 2, 628 00 Brno, ČR
E-mail: msradost@sky.cz

 
- 5 - VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V SÍTI PROGRAMU ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

ŠIMŮNEK JAN

Doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno, ČR
E-mail: jsim@med.muni.cz

 
- 18 - PŘÍSPĚVEK KE SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU OBEZITY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

ŠMEJKALOVÁ JINDRA

Doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. 
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové, 
Ústav hygieny a preventivního lékařství 
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, ČR
Tel.: 49 581 6290
E-mail: smejkal@lfhk.cuni.cz

 
- 6 - VLIV ŠKOLY NA VYBRANÉ ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH DĚTÍ

ŠTAJNOCHROVÁ SYLVA

Mgr. Sylva Štajnochrová
Masarykova univerzita
Lékařaská fakulta
Ústav preventivního lékařství
E-mail: systa@seznam.cz

 
- 19 - BODY IMAGE A STRAVOVACÍ ZVYKLOSTI DĚTÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

ŠVESTKOVÁ RENATA

Ing. Renata Švestková, Ph.D.
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 
Zdravotně sociální fakulta 
Katedra speciální a sociální pedagogiky 
Emy Destinové 46, 370 12 České Budějovice, ČR
E-mail: svestkor@zsf.jcu.cz

 
- 7 - VÝUKA PROBLEMATIKY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ U STUDENTŮ OBORU „VÝCHOVA KE ZDRAVÍ“ NA PF JU

TALIÁNOVÁ MAGDA

PhDr. Magda Taliánová
Univerzita pardubice
Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, ČR
E-mail: magda.talianova@upce.cz

T

 

 
- 17 - POHYBOVÁ AKTIVITA V ADOLESCENCI

TSYMBALOV IGOR

Doc. Igor Tsymbalov
Státní univerzita V.N. Karazina v Charkově 
Filozofická fakulta
katedra valeologie
Svobody sq., 4, Charkov, 610 77, Ukrajina
Tel.: 700 38 36 707 56 33
E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua

 
- 16 - ZDRAVÍ ZLEPŠUJÍCÍ VÝŽIVA JAKO METODA POSÍLENÍ ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

URBANOVSKÁ EVA

PhDr. Eva Urbanovská
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
katedra psychologie a patopsychologie
Žižkovo nám. 951/5, 779 00 Olomouc, ČR
Tel.: 58 563 5212
E-mail: eva.urbanovska@upol.cz

U

 
- 9 - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ STRESU U STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE

VERA MARÍA PAZ GARCÍA

Prof. María Paz García-Vera
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología
Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Psicología Clínica
Campus de Somosaguas, 28223 Madrid, Spain
Phone: 0034 91 394 2614, Fax: 0034 91 394 3189

E-mail: mpgvera@psi.ucm.es

V

 

 
- 25 - KLINICKÁ EFEKTIVITA KOGNITIVNĚ- BEHAVIORÁLNÍ LÉČBY PSYCHOLOGICKÝCH PORUCH ZPŮSOBENÝCH TERORISTICKÝMI ÚTOKY S VELKÝM POČTEM OBĚTÍ

VOJTOVÁ VĚRA

PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 54 312 9511
E-mail: 17410@mail.muni.cz

 
- 31 - POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ U DĚTÍ V RIZIKU VÝVOJE PORUCHY CHOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH DĚTSKÉHO DOMOVA A INTERNÁTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ

ŽALOUDÍKOVÁ IVA

PhDr. Mgr. Iva Žaloudková, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 49 6688
E-mail: zaloudikova@ped.muni.cz
 

Z
 
- 20 - VÝSLEDKY STUDIE 3. TŘÍDY PROGRAMU NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT