english / anglicky

Oficiální internetové stránky výzkumného záměru "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

czech / česky

 

CONTEMPORARY SCHOOL PRACTICE
AND HEALTH EDUCATION

PRAXE SOUČASNÉ ŠKOLY
A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ