Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

 

Lékařská fakulta MU

Fakulta sportovních studií MU

Psychologický ústav Akademie věd ČR

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS J.E.P

Společnost psychosomatických integrací ČLS J.E.P

Česká pedagogická společnost a Česká asociace pedagogického výzkumu 

 

               

pořádají v rámci výzkumného záměru "Škola a zdraví pro 21. století" MSM0021622421

30. srpna – 1. září 2010

  6. konferenci

s mezinárodní účastí

Zahájení: 13.00 hodin, posluchárna č.50, Poříčí 9, Brno  

Škola a zdraví 21

Tématický rámec setkání

Didaktika a zdravý životní styl
Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže
Preventivní programy k ozdravění dětské populace
Psychologie zdraví
Rámcové vzdělávací programy a výchova ke zdraví
Rizikové faktory školního prostředí a možnosti jejich zvládání
Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže, jejich prevence
Škola a výchova ke zdraví
Škola a zdravý způsob života
Učitelé a zdraví
Životní styl dětí a dospívajících: rizikové a ochranné faktory

aj.

 

 


 

 

v pdf ke stažení 

Prezence účastníků: 

pondělí: od 10.00 hod. přízemí  PdF MU, Poříčí 9
další  dny: posluchárna č. 34, 1. patro PdF MU, Poříčí 31 

 

Závěr konference: 

1. září 2010, 12.30 hod. posluchárna č. 30Formulář k zadání elektronické přihlášky najdete na adrese:

http://boss.ped.muni.cz/prihlaska/

nebo prostřednictvím obchodního centra Masarykovy univerzity

http://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/konf/s21/


Konferenční poplatek:

- 1000 Kč pro zájemce bez členství v některé odborné společnosti
- 700 Kč pro členy vědeckých a odborných společností
- 300 Kč pro zájemce z řad studentů a seniorů

aktuální informace budou též na webu:

 http://www.ped.muni.cz/z21

 
Kontakt: Miroslav Janda, tel. číslo: +420 54949 4720, mobil: +420 608 23 22 49,