Úvodní stránka
Informace
Zaměstnanci
Studium
Fotogalerie
Projekty
Odkazy
Konference
Datasheet
Publikace
! Aktuálně !
Portál KTeIV
e-learning KTeIV
Moodle spol. zak.
Moodle KTEIV
Práce studentů
Vzd. programy DVPP
Tech. centrum mládeže
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Starší verze webu
 ! U3V ! 
Poslední aktualizace 16.09.2010
Google

Cisco Networking Academy

progeCAD - alternativa AutoCAD ?

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.


Best viewed at 1280x1024
Get Firefox!
Coded in phpEditorIDE
NOT YET Valid XHTML 1.0 Transitional
NOT YET Valid CSS!
PHP
Vítejte na stránkách katedry technické a informační výchovy PdF MU.
  ÚVOD  

Katedra technické a informační výchovy je jednou z kateder Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Na stránkách katedry jsou přehledně uvedeny všechny informace o činnosti katedry pro širší veřejnost i aktuální informace pro studenty.

Katedra technické a informační výchovy

  • Připravuje pedagogické asistenty v bakalářském prezenčním studiu technické a informační výchovy. Absolvent bakalářského stupně může být podle potřeb a možností základních škol využíván jako správce výpočetní techniky a odborný poradce pro její využívání pro ostatní učitele, tvůrce www stránek školy, organizátor vydávání školního časopisu, odborný dozor v počítačových učebnách, správce odborných sbírek a kabinetů, vedoucí technické zájmové činnosti, odborník zajišťující řešení technických problémů školy apod.

  • Připravuje budoucí učitele v následném magisterském prezenčním studiu učitelství technické a informační výchovy. Absolventi získávají způsobilost vyučovat na základních školách předměty technického a informačně technologického charakteru, které tyto školy realizují pod různými názvy (např. praktické činnosti, technická praktika, provoz a údržba domácnosti, design a konstruování, práce s výpočetní technikou, práce s digitální technikou, informatika apod.). Mohou se také podílet na správě výpočetní techniky a počítačových sítí na ZŠ.

  • Zajišťuje pro studenty všech oborů na Pedagogické fakultě MU výuku v oblasti informačních technologií, která je součástí tzv. všeobecného základu.

  • Podílí na přípravě budoucích učitelů v prezenčním i kombinovaném studiu učitelství pro 1. stupeň základních škol. Podíl na tomto druhu studia spočívá v přípravě učitelů pro výuku praktických činností s různými materiály na 1. stupni základních škol a pro výuku předmětů informačně technologického charakteru.

  • Zajišťuje výuku v kurzech informačních technologií pro Univerzitu třetího věku.
Úvodní stránka | Informace | Zaměstnanci | Studium | Fotogalerie | Projekty | Odkazy | ! Aktuálně !
.:: Katedra technické a informační výchovy © 2006 ::.
.:: Webmaster -  ::.