nahrazeni1

C-CV DSrozSP Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky

Atributy: CCV_DSrozSP_2014

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPKDC_MTO Metodologie
16 hodin zk 8
SPKDC_ORLF ORL foniatrie
12 hodin zk 6
SPKDC_PSME Psychometrie
8 hodin zk 4
SPKDC_SP Speciální pedagogika
12 hodin zk 6
SPKDC_SPDG Speciálněpedagogická diagnostika
12 hodin k 4
SPKDC_STAT Statistika
8 hodin k 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPKDC_NEUR Neurologie
12 hodin zk 6
SPKDC_OFTA Oftalmologie
8 hodin zk 6
SPKDC_PEDI Pediatrie
12 hodin zk 6
SPKDC_PPS1 Patopsychologie (psychopatologie)
16 hodin k 4
SPKDC_PSCH Psychiatrie
8 hodin zk 6

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPKDC_INDI Inkluzivní didaktika
16 hodin zk 6
SPKDC_PIL1 Poradenství, diagnostika a intervence v logopedii I.
20 hodin zk 8
SPKDC_PIS1 Poradenství, diagnostika a intervence v surdopedii I.
20 hodin zk 8
SPKDC_SVTP Strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením
12 hodin zk 6

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPKDC_DDCH Diagnostické domény žáků s poruchami chování
12 hodin zk 6
SPKDC_DDZP Diagnostické domény žáků se zdravotním postižením
12 hodin zk 6

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPKDC_PIO1 Poradenství, diagnostika a intervence v oftalmopedii I.
20 hodin zk 12
SPKDC_PSO1 Poradenství, diagnostika a intervence v somatopedii I.
20 hodin zk 12
SPKD_PIP1 Poradenství, diagnostika a intervence v psychopedii I.
20 hodin zk 12

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPDKC_SPUR Reedukace specifických poruch učení
24 hodin z 6
SPKDC_KOAL Alternativní a augmentativní komunikace
24 hodin z 6
SPKDC_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
24 hodin z 6
SPKDC_KOZR Komunikace se zrakově postiženými
24 hodin z 6
SPKDC_PIET Poradenství a intervence v etopedii
20 hodin zk 12
SPKDC_RMO Reedukace mozkové obrny
24 hodin z 6
SPKDC_SNOE Snoezelen
8 hodin z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPKDC_PIL2 Poradenství, diagnostika a intervence v logopedii II.
16 hodin zk 8
SPKDC_PIO2 Poradenství, diagnostika a intervence v oftalmopedii II.
12 hodin zk 6
SPKDC_PIP2 Poradenství, diagnostika a intervence v psychopedii II.
16 hodin zk 8
SPKDC_PIS2 Poradenství, diagnostikaa intervence v surdopedii II.
12 hodin zk 6
SPKDC_PSO2 Poradenství, diagnostika a intervence v somatopedii II.
12 hodin zk 6
SPKDC_SSP3 Poradenství, diagnostika a intervence ve specifických poruchách učení a chování
32 hodin zk 12

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPKDC_OPRX Odborná praxe
Pozn.: Studenti, kteří budou konat závěrečnou zkoušku z SPU, musí absolvovat z celkového počtu 70 hod., 20 hod. praxe z SPU.
70 hodin z 8
SPKDC_ZPR Závěrečná práce
z 10

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

nahrazeni2