Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.
       Na katedru speciální pedagogiky nastoupila v roce 2003. Doktorské studium v programu speciální pedagogika ukončila v roce 2004. Zpracovala disertační práci na téma „Vybrané aspekty péče, edukace a následného pracovního uplatnění zdravotně postižených“.
       Zabývá se edukací jedinců s tělesným postižením. Vyučuje předmět „Somatopedie“. Vede volitený semináři „Profesní příprava“.

 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Tým pracovníků katedry Specped
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF