Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odborných pracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
       Odbornou asistentkou katedry speciální pedagogiky je od února 1996. Profesí je psycholog. Doktorské studium ukončila v roce 2001. 
       V případě zájmu provádí konzultace studentům s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, kteří studují na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na katedře speciální pedagogiky má na starosti kontakt s ústřední knihovnou.
       Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuje problematice speciálně pedagogické diagnostiky, otázkám patopsychologie a psychopatologie. Zpracovala disertační práci na téma "Speciálně pedagogická diagnostika jako faktor predikce úspěšnosti vzdělávání a výchovy dětí s pohybovým postižením". 
       Garantuje obor psychologie. Vyučuje předměty: "Speciálně pedagogická diagnostika", "Patopsychologie I. a II.".

PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Prof. PhDr. Marie Vítková, Ph.D.
 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF