Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
       Na katedře speciální pedagogiky působí od září 1997.Doktorské studium ukončila v roce 2001. Je garantem praxe studentů oboru speciální pedagogika a pověřena agendou výzkumné a rozvojové činnosti na katedře.
       Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuje problematice edukace jedinců s mentálním postižením a s autismem. Zabývá se otázkami využití terapií ve speciálně pedagogické péči. Zpracovala disertační práci na téma "Intervence ve výchově a vzdělávání jako součást socializačního procesu osob se středně těžkou mentální retardací" (2001) a rigorózní práci "Možnosti edukace a profesního uplatnění osob s mentální retardací v České republice a v Německu" (2002).
       Je garantem psychopedie. Vyučuje předměty: "Psychopedie", "Integrativní speciální pedagogika", "Úvod do speciální pedagogiky", podílí se na výuce "Základy speciálně pedagogických disciplín".

PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF