Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Na katedře speciální pedagogiky působí od února 1996. Doktorské studium ukončila v roce 2000. Zajišťuje kontakt s externími vyučujícími. V případě potřeby provádí reedukaci vad řeči u studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je školitelem doktorandů (prezenční forma) zabývajících se poruchami komunikace.
       Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabývá problematikou komunikačních poruch u dětí se zaměřením na ranou péči, na symptomatické poruchy řeči u dětí s tělesným, mentálním a zrakovým postižením a na komplexní péči o děti s palatolálií. Je předsedou pobočky logopedické společnosti Miloše Sováka, pobočka pro region Jižní Morava.
       Je garantem oboru logopedie. Vyučuje tyto předměty: "Logopedie", "Logopedická prevence", "Prohloubená výuka logopedie a surdopedie", podílí se na výuce předmětů "Integrativní speciální pedagogika", "Základy speciálně pedagogických disciplín" .
MUDr. Petr Kachlík
Doc.PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF