Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
PhDr. Ilona Býtešníková
Mgr. Ilona Fialová
PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D.
MUDr. Petr Kachlík
Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Doc.PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
PhDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
PhDr. Zita Nováková, Ph.D.
Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Na katedře studuje a působí doktorandi v prezenční formě: PhDr. Dagmar Güttnerová, Mgr. Dita Slavíková, PhDr. Petra Hamadová, PhDr. Markéta Šubová, PhDr. Karel Pančocha, Mgr. Helena Vaďurová, PhDr. Petr Hrouzek, PhDr. Lucie Procházková, Mgr. Radka Horáková
 Pozvánky
 Granty
Jako externí učitelé na katedře působí prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc., přednosta kliniky očního lékařství, Dětská nemocnice, Brno,prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., přednosta kliniky ORL a foniatrie, Dětská nemocnice, Brno,prim.MUDr. Mojmír Lejska, CSc., AUDIO-Fon centr s.r.o., Brno, doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc., přednosta neurologické kliniky, Dětská nemocnice, Brno a prim. MUDr. Hana Ošlejšková ze stejné kliniky, MUDr. Vladimír Šťastný, CSc. - psychiatr a další odborníci z praxe.
Česká verze English version
E-mail
Sekretářkou katedry je  Alena Franková.
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF