Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Publikační činnost (výběr 1998-2002)
Učebnice

  • Bartoňová, M. Průvodce učebnicí v matematice 1. ročníku zvláštní školy, metodická příručka. Brno: Compacta, 1998, 10
  • BARTOŇOVÁ, M. Matematika - učebnice pro 1. ročník zvláštní školy. Brno: Compacta, 1998, 60

  • BARTOŇOVÁ, M. Pracovní sešity I., II. Brno: Compacta, 1998, 120

  • BARTOŇOVÁ, M. Hravé počítání - pro speciální mateřské školy, přípravné a nižší stupně speciálních škol. Praha: Parta, 1997, 60


Pedagogické publikace

Popularizace časopisecká, televizní, rozhlasová

 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

Česká verze English version

E-mail

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF