Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Publikační činnost (výběr 1998-2002)
Původní vědecké článkyZahraničí

 • MÜHLPACHR, P. Aktualne problemy patologii spolecznej w Czechach. In: AUXILIUM SOCJALE. Wsparcie spoleczne. Katovice. Přijato do tisku - doloženo.
 • MÜHLPACHR, P. Závislost - fenomén postmoderní doby. Sborník příspěvků z konference "Sociálna práca - ĺudská práva - vzdelanie dospelých". Prešov: FF Prešovskej univerzity, 1998, s. 558-564
 • MÜHLPACHR, P. Sociální práce jako dimenze učitelské profese. In: Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Bratislava: KU, 2000, s. 268-272

 • MÜHLPACHR, P. Sociální ochrana. Recenze ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana. Praha: PA ČR, 2000. Pedagogická orientace 4/2001. ISSN 1211-4669.

 • PŘINOSILOVÁ, D. Speciálně pedagogická diagnostika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s pohybovým vývojem. Predškolská výchova 4/2000/2001,  ISSN 0032-7220
 • PŘINOSILOVÁ, D. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Recenze  MONATOVÁ. L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2001,  Predškolská výchova 3/2000/2001, s. ISSN 0032-7220.

 Problematika drog

 • SÝKOROVÁ, Z. Special school for visually impaired in Brno, Czech Republic. In: Visions and Strategies for the New Century. Grave: ICEVI, 2001, s. 138, ISBN 90-76898-02-2

 EASE

 Pozvánky

 Granty

 • VÍTKOVÁ, M. Využití zahraničních zkušeností při koncepci studijních programů vysokoškolského studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In: Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 23.-24.1.1998. Bratislava: Humanitas, 1998, s. 49-51
Česká verze English version

E-mail
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání žáků s těžkým postižením. In: Edukáciou k integrácii viacnásobne postihnutých detí. Sborník. Bratislava: Iuventa, 2001, s. 61-69. ISBN 80-88893-73-9.
 • VÍTKOVÁ, M. Sociální patologie. MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno: MU, 2001, 194 s., ISBN 80-210-2511-5. Predškolská výchova  2/2001/2002, s. 46-47. ISSN 0032-7220.
 • VÍTKOVÁ, M. Geragogika pro speciální pedagogy. MÜHLPACHR, P., STANÍČEK, P. Geragogika pro speciální pedagogy. Brno: MU, 115 s. ISBN 80-210-2511-7. Predškolská výchova 2/2001/2002, s. 47. ISSN 0032-7220.
Původní vědecké články - ČR

Ostatní původní články

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF