Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Publikační činnost (výběr 1998-2002)
Popularizace časopisecká, televizní, rozhlasová

  • MÜHLPACHR, P. Možnosti socioedukativních intervencí u seniorů. In: Jihomoravský večerník PLUS. ČT 1. 3.10.2001.
  • MÜHLPACHR, P. Možnosti socioedukativních intervencí u seniorů. In: Večerníky. ČT 2. 4.10.2001

  • MÜHLPACHR, P. Agresivita u dětí a mladistvých. In: Jihomoravský večerník PLUS. ČT 1. 11/20001

  • MÜHLPACHR, P. Agresivita u dětí a mladistvých. In: Večerníky. ČT 2. 11/2001


Učebnice

Pedagogické publikace (vydané pro speciální pedagogy externími spolupracovníky)

 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

Česká verze English version

E-mail

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF