Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Publikační činnost (výběr 1998-2002)
Pedagogické publikace (vydané pro speciální pedagogy externími spolupracovníky)

  • FLORIÁNOVÁ, P., Šlapák, I.  Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1995, 2. doplněné vydání, 1999, 55
  • KOTULÁN, J. Základy zdravotních nauk pro pedagogy. Brno: MU, 1999, 260

  • MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000, 92

  • MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1996, 1998, 77

  • ŠENKÝŘOVÁ, R. Úvod do základů terminologie pro speciální pedagogy. Brno: MU, 1097, 52
  • ŠLAPAL, R. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 1996, 42

  • ZAHÁLKOVÁ, M. Pediatrie pro speciální pedagogy. Brno: MU, 1994, 2. doplněné vydání  2000, 91

 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky Popularizace časopisecká, televizní, rozhlasová

 Granty
Česká verze E-mail

English version

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF