Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Publikační činnost (výběr 1998-2002)
Pedagogické publikace

 • KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 1. vydání 1997, 2. doplněné vydání 2000, 94
 • KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie II. a III. Brno: Paido, 1998, 101 s. ISBN 80-85931-62-1.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., VÍTKOVÁ, M., ŘEHůŘEK, J. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, 94

 • MÜHLPACHR, P. Sociální a postpenitenciární péče. Brno: IMS, 1999, publikace č. 14, řada B, 80

 • MÜHLPACHR, P., STANÍČEK, P Geragogika pro speciální pedagogy. Brno: MU, 2000, 116 s. Učební text. ISBN 80-210-2510-7.

 • MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno: MU, 2000, 104 s. Učební text. ISBN 80-210-2511-5.
 • MÜHLPACHR, P. Vývoj ústavní péče - filozoficko historický vývoj. Brno: MU, 2000, 49 s. Učební text. ISBN 80-210-2512-3.
 • MÜHLPACHR, P. Problémy současné společnosti. Brno: IMS, 2001, 105 s. Učební text.

 Problematika drog

 EASE

 • MÜHLPACHR, P. Kapitoly ze sociální patologie pro sociální pedagogy. Brno: IMS, 2001, 80 s. Učební text.

 Pozvánky

 Granty

 • PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, 230 s.
Česká verze English version

E-mail
 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 1996, 136 s.
 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Terapien in der Sonderpädagogischen Behandlung. 2. rozšířené vydání. Brno: Paido, 2001, 165 s. ISBN 80-7315-010-7.
 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido, 2000, 85 s.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, 181 s.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. I. Základní informace. Speciálně pedagogická diagnostika. Praha: IPPP, 2001, s. 23., 17 stran příloh
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. II. Praha: IPPP, 2001, s. 34.
Ostatní původní práce

Učebnice

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF