Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Publikační činnost (výběr 1998-2002)
Ostatní původní práce

  • KACHLÍK, P. Závěrečná zpráva řešení grantového projekt PPZ Mzd ČR, identifikační číslo 91/2000 Prevence zneužívání návykových látek na základních školách (Projekt DDD). Brno:  LF MU, 2001, s. 37 + přílohy 15 s.
  • KLENKOVÁ, J. Hesla do terminologického a výkladového slovníku. In: DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. 2. upravené a rozšířené vydání. Žďár n. S.: Logopedia clinica, 2001,, s. 144, 165. ISBN 80-902536-2-8.

  • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Katedra speciální pedagogika. Zlepšení přístupu ke vzdělávání a zaměstnávání jedinců se speciálními potřebami. Brno: Paido, 2001, s. 79, ISBN 80-85931-92-3

Původní vědecké články - zahraničí

Pedagogické publikace


 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

Česká verze English version

E-mail

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF